Toimenpide-esityksiä maahanmuuttajien koulutuspolkuihin ja siirtymiin

6.9.2017 11.08
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti syksyllä 2016 Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja joustavat siirtymät -työryhmän, joka luovutti loppuraporttinsa työministeri Jari Lindströmille tiistaina 29.8.2017. Työryhmän toimenpide-esityksillä pyritään muun muassa helpottamaan ja nopeuttamaan maahanmuuttajien siirtymistä jatko-opintoihin ja työmarkkinoille.

Työryhmä antaa loppuraportissaan 35 toimenpide-esitystä. Niillä pyritään muun muassa siihen, että eri vaiheissa kertynyt tieto maahanmuuttajan osaamisesta ja kielitaidosta siirtyisi toimijalta toiselle nykyistä paremmin, mikä helpottaisi jatko-opintoihin tai työmarkkinoille ohjautumista. Vastaanottokeskusten opintotoiminnan, kotoutumiskoulutuksen ja muun koulutuksen tulisi muodostaa jatkumo maahanmuuttajan polulla kohti työmarkkinoita.

Lisäksi työryhmä esittää, että maahanmuuttajien kielitaitoa tulisi vahvistaa ja olemassa olevan osaamisen ja tutkintojen tunnustamista edistää. Tarjolla tulisi olla myös mahdollisuuksia täydentää omaa osaamistaan sekä koulutusmalleja, jotka sopivat kotivanhemmille.

Lisätietoja:

Työryhmä esittää kehittämistoimia maahanmuuttajien koulutuspolkuihin ja siirtymiin (tem.fi)

Maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttaminen ja joustavat siirtymät -työryhmän loppuraportti ja toimenpide-esitykset (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Ajankohtaista