Uutta sisältöä sivustolla: tutustu alaikäisten tukemista ja edustamista koskeviin käsikirjoihin

11.9.2017 13.22
Uutinen

Kotouttamisen osaamiskeskus on julkaissut käsikirjat tukemaan työtä ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksiköissä sekä edustajan tehtävissä. Molemmat käsikirjat ovat ladattavissa kotouttaminen.fi-sivuston työn tueksi -osion työkaluista.

Ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina tulleille alaikäisille perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö ovat keskeisiä kasvun ja kehityksen ympäristöjä. Psykososiaalista tukea tarjoava toiminta auttaa lasta ja nuorta eteenpäin uudessa ja haastavassa tilanteessa. Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten psykososiaalinen tukeminen perheryhmäkodissa ja tukiasumisyksikössä -käsikirjan tavoitteena on vahvistaa alaikäisten asumisyksiköissä työskentelevien osaamista psykososiaaliseen tukeen ja traumatietoiseen työskentelyotteeseen liittyen.

Asumisyksiköiden henkilökunta voi lukea käsikirjaa itsekseen, tai sitä voidaan käyttää myös henkilöstön kehittämisessä luomaan kaikkia työntekijöitä sitovaa yhteistä perustaa ja jaettua ymmärrystä. Lisäksi käsikirjassa on myös useita käytännön työtä tukevia liitteitä.

Alaikäisen edustajan käsikirja tarjoaa tietoa kotoutumispoluista

Ilman huoltajaa Suomeen tuleva ulkomaalainen lapsi on alaikäisenä vajaavaltainen ja tarvitsee laillisen edustajan hoitamaan monia viranomaisasioita. Alaikäisen edustajan käsikirja antaa tietoa ja ohjeistusta ilman huoltajaa Suomessa asuvan oleskeluluvan saaneen alaikäisen edustajalle. Sen tavoitteena on helpottaa ja tukea edustajien työtä esittelemällä pääkohtia ilman huoltajaa olevan alaikäisen kotoutumispolun varrelta.

Käsikirja täydentää Maahanmuuttoviraston laatimaa ohjeistusta turvapaikanhakuvaiheessa olevien alaikäisten edustamisesta. Siitä voi olla hyötyä myös kuntien ja alaikäisten asumisyksiköiden työntekijöille, jotka kohtaavat työssään ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä sekä heidän edustajiaan.

Käsikirjat julkaistaan myös ruotsiksi syksyn 2017 aikana.

Lue lisää:

Alaikäisen tukemisen käsikirja

Alaikäisen edustajan käsikirja

Ajankohtaista