Kotouttaminen.fi-blogi

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotouttaminen.fi:ssä kotouttamiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit ja esimerkiksi hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat.

Jalkapalloharrastus nuorten kotoutumisen tukena

Julkaisupäivä 25.4.2018 14.08 Blogit

Maahanmuuttajataustaisten nuorten kotoutumisen edistäminen on erittäin ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys. Selvitin pro gradu -tutkielmassani jalkapallon maahanmuuttajataustaisen nuoren kotoutumista edistäviä vaikutuksia. Tutkielman tulosten pohjalta voin todeta jalkapalloharrastuksen olevan hyvä keino maahanmuuttajataustaisen nuoren integraation edistämiseen, ja myös vanhemmat pitäisi saada harrastuksen pariin.

Jalkapallo voi helpottaa elämää vieraassa ympäristössä, koska se on kiinnostava, tuttu ja turvallinen harrastus. Sen kautta pääsee kohtaamaan toisia nuoria ja luomaan harrastuksen ulkopuolelle ulottuvia ystävyyssuhteita. Vuorovaikutus toisten nuorten kanssa tukee integraatiolle olennaista kielen oppimista. Kielen oppiminen auttaa koulussa, kavereiden kanssa ja ylipäänsä ympäristöön sopeutumisessa.

Aikuisilla on mahdollisuus ja vastuu vaikuttaa

Maahanmuuttajataustaisen nuoren jalkapalloharrastukseen ja kotoutumiseen vaikuttavat ympäröivät aikuiset. Harrastuksen aloittaminen ja sen onnistunut jatkuminen edellyttävät toimia niin vanhemmilta kuin harrastukseen liittyviltä aikuisilta.

Maahanmuuttajataustainen nuori tarvitsee usein tukea ja kannustusta. Olennaisinta on luoda turvallinen ja motivoiva ympäristö, josta mahdollinen kiusaaminen ja rasismi kitketään pois. Nuorelle on tärkeää löytää luotettava aikuinen, jolle jalkapalloon ja elämään liittyviä iloja ja suruja voi purkaa.

Jalkapalloharrastuksen kautta maahanmuuttajataustainen nuori saa mahdollisuuden tutustua useisiin valtaväestöön kuuluviin aikuisiin, kuten valmentajiin, huoltajiin ja toisten pelaajien vanhempiin. Nuorella on mahdollisuus luoda luottamuksellisia kodin ulkopuolisia aikuissuhteita ja saada uusia roolimalleja.

Maahanmuuttajataustaisen nuoren vanhempien omaa integraatiota voisi myös edistää heidän lastensa jalkapalloharrastuksen kautta. Haastatteluaineiston perusteella maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhemmat eivät ole aktiivisesti mukana lastensa harrastustoiminnassa. Jos vanhemmat osallistuisivat aktiivisemmin seuratoimintaan seuraamalla pelejä ja osallistumalla yhteiseen toimintaan, saattaisi heillekin tarjoutua mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteita seuran eri toimijoihin ja muihin vanhempiin.

Mikko Latvala, HTM, Sosionomi AMK

Tutkielma toteutettiin yhteistyössä Vaasan palloseuran tukisäätiön ja VPS-juniorit ry:n kanssa. Aineisto kerättiin haastattelemalla seurassa jalkapalloa harrastavia nuoria. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry palkitsi tutkielman vuoden yhteiskuntatieteellinen pro gradu -palkinnolla 2017.

Lue lisää:

Maahanmuuttajataustainen nuori osana suomalaista yhteiskuntaa. Jalkapalloharrastuksen merkitys poikien integraation edistäjänä (tritonia.fi)

Kommentit
Ei kommenteja vielä. Ole ensimmäinen.
Selaa blogin artikkeleita