Bonusrahalla tuetaan kuntapaikkojen riittävyyttä ja pakolaisten vastaanottoa kunnissa

Sylvia-hankkeesta maksettavalla bonusrahalla pyritään varmistamaan kuntapaikkojen riittävyys, jotta kansainvälistä suojelua saavien kuntiin siirtyminen on sujuvaa. Kunnat, joille bonusraha on myönnetty kuntapaikkapäätöksen perusteella, voivat käyttää bonusrahaa kansainvälistä suojelua saavien palveluiden järjestämiseen sekä kotouttamisen kehittämiseen kunnassa.

Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen bonusrahaa KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.–30.4.2017.

Kunnat, jotka ovat tehneet päätöksen kuntapaikoista 1.1.2016–28.2.2017, voivat hakea bonusrahaa seuraavasti:

  • uusi päätös vähintään 20 kuntapaikasta tai kuntapaikkamäärän korotus 20:llä: bonusraha 20 000 €.
  • uusi päätös vähintään 150 kuntapaikasta tai kuntapaikkamäärän korotus 150:een: bonusraha 100 000 €.
  • uusi päätös vähintään 200 kuntapaikasta tai kuntapaikkamäärän korotus 200:aan: bonusraha 175 000 €.

Bonusrahaa hakevan kunnan tulee pystyä tarjoamaan päätöksen mukainen kuntapaikkamäärä kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaamiseen. Sylvia-hanke seuraa kansainvälistä suojelua saavien ohjaamista kuntiin, joille on myönnetty bonusraha vastaanoton tueksi.

Bonusrahan tarkat kriteerit ja hakuohjeet on määritelty Sylvia/Bonus/Ohje21.11.16 -ohjeessa. Bonusrahan hakulomake julkaistaan loppuvuonna 2016.

Bonusraha haetaan KEHA-keskuksesta. Lue hakemisesta tarkemmin ohjeesta.

Hakuohje ja -lomake:

Sylvia/Bonus/Ohje21.11.16
Maksatushakemus/Bonus/21.11.16 (Word-lomake)