Maahanmuuttajat Hämeessä

Hämeen alueella (Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä) asuu noin 4,6% Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, viro, kurdi, arabia ja englanti.

Vieraskielisten määrät vaihtelevat suuresti alueen eri kunnissa. Maahanmuuttajaväestö keskittyy Päijät-Hämeessä Lahteen ja Kanta-Hämeessä Hämeenlinnaan.

Vuonna 2014 Hämeessä asui noin 10 400 ulkomaan kansalaista. Alueen ulkomaalaisista noin 40% on EU-maiden kansalaisia. Vieraskielistä väestöä oli vuonna yli 14 200, joka on noin 3,7 % maakunnan koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Lahdessa (5,5 % asukkaista) ja Hämeenlinnassa (4,0 % asukkaista).

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työikäisissä 25–44-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).