Hyvä alku -hankeosio

Hankeosion tavoitteena on luoda valtakunnallinen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli. Malli luodaan Hyvä alku -hankeosion pilottiprojektien tulosten pohjalta.

Pilottiprojektit

Ensimmäisen, keväällä 2015 avoinna olleen pilottihankehaun perusteella valittiin rahoitettaviksi seitsemän eri puolilla Suomea toteuttavaa hanketta.

Pilottiprojekteissa kehitetään laajapohjaisessa yhteistyössä kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuus, joka tavoittaa kaikki aikuiset kotoutujat.

Palvelukokonaisuuden ydintoimintoina ovat ohjaus ja neuvonta, kotoutumislain mukainen alkukartoitus ja maahanmuuton alkuvaiheen yhteiskuntatietoutta sisältävä koulutusmoduuli sekä siirtymien tukeminen esimerkiksi opintoihin tai työelämään.

Pilottiprojektit sijoittuvat eri puolille Suomea (suluissa päähakija):

  • Hyvä alku Länsirannikolla (Länsirannikon koulutus)
  • Paras alku Porvoossa (Porvoon kaupunki)
  • Hyvä alku Pohjanmaalla - En bra start i Österbotten (Pohjanmaan liitto)
  • Hyvä alku Hämeessä (koulutuskuntayhtymä Tavastia)
  • Töissä Suomessa (Helsingin kaupunki)
  • Maahanmuuttajien kotoutumisen toimintamallin kehittäminen monialaisessa verkostossa (Jyväskylän kaupunki)
  • Hyvä alku Pohjois-Pohjanmaalla (Oulun kaupunki)
  • Töihin Suomeen (Uudenmaan ELY-keskus)

Toinen Kotona Suomessa -pilottiprojektihaku on auki 1.2.–31.3.2016. Siinä haetaan hankkeita, joilla on tarkoitus kehittää kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen innovatiivisia ja räätälöityjä malleja, joilla tuetaan kotoutujien työhön, koulutukseen tai esimerkiksi yrittäjäksi hakeutumista.

Pitkällä tähtäimellä parannetaan kotoutujien työllisyysastetta sekä ehkäistään pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä työmarkkinoilta. Kotona Suomessa -koordinaatiohanke vastaa pilottihankkeiden tulosten muotoilusta sekä esityksistä niiden vakiinnuttamiseksi ja valtakunnallistamiseksi.

Kotona Suomessa -hankkeen slogan: Astu sisään, se kannattaa

ELY-keskuksen ja ESR:n logot