Valtionavustus järjestöille kotoutumista tukevaan työhön

Työ- ja elinkeinoministeriön jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. 9.10.–10.11.2017 avoinna olevassa haussa järjestötoiminnan kohderyhmänä ovat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.

Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on aiempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten tukipalveluiden järjestämisestä, mielellään myös kotoutumista tukevasta työstä.

Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.1.2018 ja se voi jatkua 31.12.2018 asti.

Rahoitusta on vuoden 2018 järjestöhaussa jaettavissa enintään 600 000 euroa. Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Hankehaku käynnistyy maanantaina 9.10.2017 ja päättyy perjantaina 10.11.2017 klo 16.

Hakuohjeet ja -lomakkeet

Hankerahoitusta haetaan täyttämällä hakulomake sekä vaaditut liitteet. Hakemukset toimitetaan 10.11.2017 klo 16 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon joko sähköisenä tai paperiversiona. Tieto rahoituspäätöksistä annetaan mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Hakuohje

Hakemuslomake

Hankesuunnitelmalomake