Valtionavustus valtakunnallisille järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2017

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestöavustusta on myönnetty yhteensä 685 000 euroa 10 hankkeelle. 2.12.2016–5.1.2017 avoinna olleessa haussa avustusta myönnettiin hankkeille, joilla koordinoidaan vapaaehtoistoimintaa tai vahvistetaan paikallisten yhdistysten osaamista.

Hankerahoitusta myönnettiin valtakunnallisille, vakiintuneille kotoutumistyötä tekeville järjestöille. Järjestöjen paikallisille yhdistyksille antama tuki voi olla esimerkiksi osaamisen ja toimintamallien siirtämistä kotoutumista tukevan työn kehittämiseksi.

Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 1.1.2017 ja se voi jatkua 31.12.2017 asti.

Rahoitettavat hankkeet ja järjestöt

  • Liikkukaa ry – Sports for All ry, Kolmospesältä kotoutumaan 2 -hanke, 90 000 €
  • Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry, Käytännön tietoa, taitoa ja työtä maahanmuuttajille Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset maahanmuuttajien kotoutumisen tukena maaseutukunnissa, 70 000 €
  • Mannerheimin lastensuojeluliitto ry, MLL:n lapsi- ja perhetoiminta kotoutumisen tukena, 60 000 € 
  • Marttaliitto ry, Parasta yhdessä – ruokaa, käden taitoja ja luontoelämyksiä Marttojen kanssa, 35 000 €
  • Moniheli ry, Verkko-vertaistukea kotoutumiseen, 86 000 €
  • Sateenvarjo ry, Osaksi suomalaista ja kansalaisyhteiskuntaa, 70 000 €
  • Suomen Kylätoimikunta ry, Koko kylä kotouttaa, 70 000 €
  • Suomen Setlementtiliitto ry, Vertaisalku: kotoutumista tukevien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen, 71 000 €
  • Suomen somalialaisten liitto ry, Valmiina töihin, 53 000 €
  • Väestöliitto ry, Tasa-arvo, terveys, ja turvallisuus: läheissuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja terveystietoa pakolaistaustaisille kotoutujille vertaisryhmämenetelmän avulla (TATU), 80 000 €