Valtionavustus järjestöille kotoutumista tukevaan työhön

Työ- ja elinkeinoministeriön on jakanut vuosille 2016–2018 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä.

Vuoden 2018 haussa järjestötoiminnan kohderyhmänä olivat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.

Vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet ja järjestöt

  • Hartolan ryhmäkoti ry, Silta – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille -hanke, 45 000 euroa
  • Kainuun Nuotta ry, Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen -hanke, 65 000 euroa
  • Kalliolan kannatusyhdistys ry, Salon mentoriverkosto -hanke, 60 000 euroa
  • Kirkkopalvelut ry, Tuu mukaan! -hanke, 83 000 euroa
  • Kotka-Kymin seurakunta, Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma -hanke, 55 000 euroa
  • Kuopion Setlementti Puijola ry, Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta -hanke, 70 000 euroa
  • Pelastakaa Lapset ry, Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta -hanke, 92 000 euroa
  • Suomen Setlementtiliitto ry, Kotipolku – alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä, 90 000 euroa
  • Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri, Tukea ja osallisuutta -hanke, 40 000 euroa

Hankekuvaukset

Kalliolan kannatusyhdistys ry – Salon mentoriverkosto (Salo)

Nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksia tukevan mentoritoiminnan ja mentoriverkoston perustaminen Saloon. Hankkeessa järjestetään mentoreiden välistä vertaistukea, mentorit haastatellaan ja koulutetaan. Myös toimintaan osallistuville nuorille tehdään alkukartoitus. Hankkeessa saatua osaamista hyödynnetään jälkihuoltopalveluiden kehittämisessä. Tavoitteena saada mukaan 6–10 mentoria ja 12–20 nuorta. Yhteistyö: Auralan Nuoret ry, Salon kaupungin maahanmuuttopalvelut, Kalliolan tuetun asumisen palvelut, Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä jne. 

Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri – Tukea ja osallisuutta (Sipoo, Lohja, Kirkkonummi, Siuntio)

Tukikummi- ja tukiperhetoimintaa, kohdistuu jo erityisesti täysi-ikäistyneisiin nuoriin. Vapaaehtoisten rekrytointia, kouluttamista ja ohjaamista. Sisältää myös vaikuttamistyötä. Tavoitteena saavuttaa 150 nuorta ja kouluttaa 80 vapaaehtoista. Tukikummitoiminnan käynnistäminen neljässä kunnassa.

Suomen Setlementtiliitto ry – Kotipolku -alueellinen nuorten kotouttamisen hanke Joensuussa ja Jyväskylässä (Joensuu ja Jyväskylä)

Tukikummit ja omakieliset ohjaajat nuorten tukena, malleja voidaan levittää valtakunnalliseen toimintaan. Vapaaehtoisille järjestetään mm. ohjauskeskusteluja, vertaistapaamisia, koulutusta. Oma-polku -toiminnassa omakieliset vertaisohjaajat ohjaavat nuoria palvelupoluille, toiminnassa on tavoitteellista yksilö- ja vertaisryhmäohjausta n. 20 nuorelle. Yhteistyötä paikkakuntien alaikäisinä tulleiden  asumisyksiköiden, oppilaitosten, etsivän nuorisotyön jne. kanssa.

Kotka-Kymin seurakunta - Kaveriksi minulle – ystävä- ja tukiperhetoiminnan mentorointiohjelma (Kotka, Pyhtää)

Ystävä- ja tukiperhetoimintaa. Muokkaa maahanmuuttajien mentorointiohjelmaa, joka tukee vapaaehtoisten sitoutumista ystävätoimintaan. Kotkan kaikille (n. 40) alaikäisenä tulleelle nuorelle etsitään vapaaehtoinen pari. Yhteistyötahoja mm. Kotkan kaupungin maahanmuuttopalvelut, Monikulttuurinen toimintapiste Mylly ja järjestöjä.

Pelastakaa Lapset ry – Tukiperhe kotouttaa – nuoren kanssa kohti aikuisuutta (Tampere, Hämeenlinna & Espoo)

Tukiperhetoimintaa. Hanke mallintaa ja toteuttaa jo olemassa olevan tukiperhetyön pohjalta ilman huoltajaa tulleille alaikäisille soveltuvaa toimintaa.Painotus perheiden valmennuksessa (16 h) ja turvallisten tukisuhteiden mahdollistamisessa (mm. kotikäynnit, rikosrekisteriotteet, valvonta jne). Tavoitteena 10-30 tukiperheen ja nuoren paria. Yhteistyö: Finnsin tukiasumisyksikkö Espoossa, Perheryhmäkoti Satakieli ja Kölvin monikulttuurinen Nuorisotyö Tampereella, sekä Hämeenlinnan sosiaalisen tuen palvelut.

Kuopion Setlementti Puijola ry – Maahanmuuttajanuorten ystävätoiminta (Kuopio)

Ystävä- ja tukihenkilötoimintaa, ryhmätoimintoja sekä henkilökohtaista ohjausta kolmella kielellä (arabia, farsi ja suomi).Hankkeessa koordinoidaan ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä ja edistetään alaikäisinä tulleiden yhteiskunnallista osallisuutta. Hankekoordinaattori valitsee ja kouluttaa 20–25 vapaaehtoista. Tavoitteena on saada seitsemän tukihenkilöparia. Yhteistyötä mm. Kuopion kaupungin maahanmuuttajapalveluiden, Pohjois-Savon TE-toimiston ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa.

Kirkkopalvelut ry  – Tuu mukaan!  (Järvenpää, Pieksämäki ja Ruokolahti)

Vertaistuki ja tukihenkilötoimintaa.Tavoitteena saada mukaan 70 nuorta ja heille kullekin tukihenkilö sekä 10–20 vapaaehtoista tilaisuuksien ja koulutusten järjestämiseen. Yhteistyötä Kirkkopalveluiden, Pieksämäen SPR:n sekä Suomen Partiolaiset kanssa.

Hartolan ryhmäkoti ry  – Silta  – vapaaehtoistukea maahanmuuttajanuorille (Hartola)

Kummihenkilötoimintaa, sen mallintamista ja rakenteen luomista. Hankkeessa järjestetään vapaaehtoisten haastattelut ja koulutukset sekä vertaistoimintaa. Alku- ja välikyselyt nuorille, jotka on valittu mukaan toimintaan henkilökohtaisen tarpeensa perusteella. Tavoitteena noin kymmenen kummisuhdetta, joiden kehittymistä seurataan hankkeen ajan. Yhteistyötä monien lähiseutujen yhdistysten kanssa.

Kainuun Nuotta ry – Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen (Kajaani & Paltamo)

Hankkeen tavoitteena muodostaa vapaaehtoisten verkosto, joka pitkäjänteisesti tukee nuoria. Hankkeessa kehitetään digitaalisten välineiden ja verkoston käyttöä yhteydenpidossa. Tavoitteena saada toiminnan piiriin 20 nuorta ja noin 10 tukihenkilöä. Yhteistyötä mm. Etnika-Kainuu ry:n ja Kainuun opiston tukiasumisyksikkö Veikkolan, Kainuun SOTE:n, Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalveluiden sekä kylä- ja asukasyhdistysten kanssa.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Varpu Taarna, TEM kotouttamisen osaamiskeskus, puh. 029 504 8243, etunimi.sukunimi@tem.fi
erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, TEM kotouttamisen osaamiskeskus, puh. 029 504 7688, etunimi.sukunimi@tem.fi