Maahanmuuttajat Kaakkois-Suomessa

Kaakkois-Suomen alueella (Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa) asuu noin 5,2% Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, viro, englanti, thai ja somali.

Vieraskielisten määrä vaihtelee suuresti alueen eri kunnissa. Maahanmuuttajaväestö keskittyy Kaakkois-Suomessa Lappeenrantaan, Kotkaan, Kouvolaan, Imatralle ja Haminaan.

Kaakkois-Suomessa asui vuonna 2014 noin 11 500 ulkomaan kansalaista. Vieraskielistä väestöä oli yli 16 200, joka on noin 5,2 % maakunnan koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Kotkassa (8,3% asukkaista) ja Lappeenrannassa (6,3% asukkaista).

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työikäisissä 25–44-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).