Maahanmuuttajat Keski-Suomessa

Keski-Suomessa asui vuoden 2016 lopussa yhteensä 276 196 asukasta, joista 8571 eli 3,1 % oli vieraskielisiä. Keski-Suomessa asuu noin 2,4 % kaikista Suomen vieraskielisistä. Koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus. Yleisimmät Keski-Suomessa puhutut vieraat kielet ovat venäjä, viro, englanti, persia ja thai.

Keski-Suomessa maahanmuutto on keskittynyt Jyväskylän lisäksi jonkin verran Jämsään, Äänekoskelle ja Laukaalle. Vuoden 2016 lopussa Jyväskylän kaupungin 138 850 asukkaasta vieraskielisiä oli 6576 eli 4,7 % kaikista Jyväskylän asukkaista.

Neuvontaa ja ohjausta Keski-Suomessa

Monikulttuurikeskus Gloria on vuorovaikutuksellinen foorumi, jossa ihmiset ja kulttuurit kohtaavat. Gloria tuottaa yhdessä kävijöiden kanssa monikulttuurista toimintaa kaikille jyväskyläläisille. Info Gloriasta saa omakielistä neuvontaa esimerkiksi asumiseen, työhön, koulutukseen, oleskelulupiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. 

Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE) -työn tarkoitus on sujuvoittaa Suomessa eri statuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Samalla maahanmuuttajia ohjataan heitä kiinnostavaan ja tarkoituksenmukaiseen korkeakoulutukseen valtakunnallisesti ja alueellisesti. SIMHE-vastuukorkeakoulut tekevät yhteistyötä työvoimahallinnon, muiden viranomaisten, koulutusorganisaatioiden ja laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään sekä luoda malleja, jotka toimivat apuna myös muille korkeakouluille vastaavan toiminnan käynnistämiseksi. Jyväskylän yliopistossa koulutuspalvelut vastaavat SIMHE:n ohjauksesta ja neuvonnasta sekä kehittämistyöstä.  

Monikulttuurikeskus Gloria (www.monikulttuurikeskus-gloria.fi)

SIMHE Jyväskylän yliopistossa (www.jyu.fi)

Tilastoja ja kotouttamishankkeet Keski-Suomessa

Lisätietoihin on koottu Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti käynnissä olevia kotoutumista edistäviä hankkeita sekä joitain Keski-Suomen maahanmuuttajatilastoja. Tilastoja on tulossa myöhemmin lisää.

Lue lisää:

Listaus Keski-Suomen ja valtakunnallisista kotouttamishankkeista

Keski-Suomen maahanmuuttajatilastoja