Kotouttamistyön taustaa

Kotouttamistyön taustaa -osiossa käydään läpi kotouttamispolitiikan painopisteet ja kotoutumisen edistämistä ohjaava lainsäädäntö.

Lisäksi käsitellään suomalaisen kotouttamispolitiikan ja -lainsäädännön historiaa sekä kotouttamistyötä ohjaavia periaatteita.

Osiossa esitellään myös kotouttamisen keskeiset käsitteet sekä kuvataan maahanmuuttajille tarjottavia kotouttamispalveluita.