Koulutukset ja tapahtumat

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotouttamiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotouttaminen.fi:n tapahtumasivuilla. Julkaisusta päättää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Otathan huomioon sivuston kohderyhmä, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat, kun tarjoat tapahtumaa julkaistavaksi.

Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Koulutukset ja tapahtumat

torstai 1.6.

9.30–16.00

Etnisten suhteiden foorumi 2017

Vuoden 2017 Etnisten suhteiden foorumin teemana on Yhteiskuntarauhaa nyt, hyvät väestösuhteet Suomessa.

Miten hyvillä väestösuhteilla turvataan yhteiskuntarauha Suomessa? Millaista hyvien väestösuhteiden politiikkaa Suomessa tehdään – vai tehdäänkö? Mitä ovat hyvät väestösuhteet?

Hyvillä väestösuhteilla tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset taustastaan riippumatta voivat luottaa toisiinsa. Hyvien väestösuhteiden viitekehys kiinnittää huomion siihen, miten asenneilmapiiriin, turvallisuuden tunteeseen, vuorovaikutukseen ja osallisuuteen liittyvät kysymykset vaikuttavat toisiinsa. Yhteiskuntarauhan edistämiseksi tarvitaan hallintorajat ylittävää yhteistyötä.

Etnisten suhteiden foorumissa 2017 käsitellään mm.

 • Miten meillä Suomessa menee?
 • Foorumissa julkistetaan kartoitus hyvien väestösuhteiden nykytilasta Suomessa (TRUST-hanke)
 • Mitä tehdä, jos rasismin ja vihapuheen tuomitseminen ei riitä?
 • Kuka Suomessa tuntee olevansa turvassa? Miten turvallisuuden tunne vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen?
 • Miksi sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä myös uusille suomalaisille?
 • Miten osattomuus, eriarvoistuminen vaikuttavat asenteisiin?
 • Miten Suomessa luotetaan viranomaisiin, oikeuslaitokseen ja demokratiaan?

Paikka: Helsinki

Ilmoittautuminen avataan 3.5.

Lisätietoja:

Etno ja hyvät väestösuhteet (YouTube) 

Etnisten suhteiden foorumin 2017 ohjelma


 

 

 

 

 

 

 

tiistai 6.6.

13.00–16.00

Maahanmuuttajalääkärin polku tuottavaan työhön

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien polku eri aloilla kohti suomalaista työelämää ja osaamista vastaavia tehtäviä on haastava ja usein turhan monimutkainen. Eri toimijoiden välinen yhteistyö, kohdennetun viestinnän lisääminen ja työhön johtavien reittien suoristaminen ovat keskeisiä yhteiskunnallisia keinoja kohti sujuvampaa integroitumista.

Tampereen yliopiston johdolla on toiminut kaksi vuotta verkostoyhteistyönä valtakunnallinen maahanmuuttajalääkärien koulutusmallin rakentamiseen tähtäävä kehityshanke. Koulutusmallin ytimenä on maahanmuuttajalääkärien ammattitaidon vahvistaminen ammatillisen osaamisen ja kielitaidon yhdistelmänä. Työn tuloksia, koulutusmoduulien toteuttamisesta saatuja kokemuksia ja kiteytyneitä implementointiehdotuksia esitellään iltapäiväseminaarissa 6.6.2017 Helsingissä.

Seminaariin voi ilmoittautua oheisen linkin kautta: https://www.lyyti.in/maahanmuuttajalaakarit100617

Seminaarin teemoja/puheenvuoroja:

 • Työnantajanäkökulma: miten maahanmuuttajalääkäriä ohjataan työ- ja kollegayhteisössä
 • Maahanmuuttajalääkärin kielitaitotarpeet
 • Lääkärin ammattitaito ammatillisen osaamisen ja kielitaidon yhdistelmänä
 • Konkreettiset ehdotukset polun sujuvoittamiseksi

Seminaari on osallistujille maksuton.

Lisätietoja:

Jukka E. Mäkinen, kehitysjohtaja, Tampereen yliopisto, jukka.e.makinen(at)uta.fi , puh. 050 564 4886

keskiviikko 7.6.

9.30–16.30

Kotona Suomessa -hankepäivä: Hyvän kotoutumisen edellytykset

Päivän teemana on hyvän kotoutumisen edellytykset. Eurooppalaisesta näkökulmasta teemaa tarkastelee tilaisuuden pääpuhuja, emeritusprofessori Rinus Penninx Amsterdamin yliopistosta. Suomalaista näkökulmaa valottaa erikoistutkija, dosentti Pasi Saukkonen.

Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki

Ilmoittautumiset viimeistään 5.5.2017.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kotouttamisasioiden parissa työskenteleville.

Lisätietoja ja tilaisuuden ohjelma

tiistai 13.6.

8.30–15.30

Maahanmuutto- ja kotouttamistyön koulutus julkissektorin paikallistason työntekijöille Varkaudessa

Kutsu

Kotona Suomessa -hanke järjestää yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa tiistaina 13.6.2017 Varkaudessa erityisesti Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueiden julkissektorin paikallistason työntekijöille koulutuspäivän, jossa saa perustietoa maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä sekä prosessista.

Tavoite: Antaa perustietoa maahanmuutto- ja kotouttamistyöstä sekä prosessista käytännön teemojen pohjalta. Koulutuksessa voi myös verkostoitua alueiden toimijoiden kanssa.

Kohderyhmä: Kuntien ja muun julkishallinnon työntekijät sekä aiheista kiinnostuneet tahot, jotka tarvitsevat ajankohtaista perustietoa maahanmuutosta ja kotouttamisesta omassa työssään.

Paikka (uusi! ):  Varkaus Hotel Oscari, Oscar 2-4 , Kauppatori 4, 78250 Varkaus

Lisätietoja: Kotona Suomessa -hanke, Aluekoordinaattori Tanja Manner, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi  puh. 0295 020 964

Koulutus on maksuton. Paikkamäärä on rajoitettu.
ILMOITTAUTUMINEN               https://www.webropolsurveys.com/S/08AB0EF282490DF3.par

OHJELMA

klo 8.30-9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 9.00-9.15 Avaus: päivän ohjelma ja tarkoitus,

Tanja Manner, Kotona Suomessa –hanke, aluekoordinaattori Itä-Suomessa

klo 9.15-9.45 Kotouttamisen kumppanuusohjelma

Varpu Taarna, Kotouttamisen osaamiskeskus, erityisasiantuntija

klo 9.45-10.15 Kotouttaminen ja maakuntauudistus: Mikä muuttuu?

Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus, maahanmuuttopäällikkö

klo 10.15-10.30 Tauko

klo 10.30-11.00 ELY-keskuksen palveluista: Kuntiin sijoituksen prosessi, kuntakorvaukset, kotoutumiskoulutukset

Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, johtava asiantuntija

klo 11.00-12.00 Lounas

klo 12.00-12.30 TE-toimiston palvelut ja työvälineet

Ritva Malinen-Parkkinen, Etelä-Savon TE-palvelut, palvelujohtaja

klo 12.30-13.15 Pieksämäen kotouttamisen alkuvaiheen hyvät käytännöt

Polkuja yhteisöön hankkeen, Evangelia Antzaka, projektipäällikkö, ja Mervi Sirviö, projektisuunnittelija

klo 13.15-13.30 Kahvitauko

klo 13.30-14.15 Perusopetusjärjestelyt maahanmuuttajille

Maria Pikkarainen, Opetuksen ja kasvatuksen hallintopalvelut, Joensuu, Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattori

klo 14.15-15.00 Mikkelin seudun maahanmuuttajatyö: kolmannen sektorin toiminta

Susanna Norppa, Monikulttuurikeskus Mimosa, toiminnanjohtaja

Kommenttipuheenvuoro Rautalammen mallista: Kari Katajisto, VIEKKU -hanke, pakolaiskoordinaattori

klo 15.00-15.25 Hyvät väestösuhteet ja kolmannen sektorin toimijat, Lyhyen teeman avaus tietopaketin avulla

Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, ja Tanja Manner, Kotona Suomessa -hanke

klo 15.25-15.30                   Päivän loppusanat ja koulutuspäivä päättyy

9.30–12.00

Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus -raportin julkistamistilaisuus

Kutsu

Erikoistutkija, YTL Simo Aho Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuslaitokselta tutki kotouttamisen osaamiskeskuksen toimeksiannosta maahanmuuttajien osallistumista työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. Laajalla rekisteriaineistolla seurattiin toimenpiteiden vaikuttavuutta eri aikoina muuttaneiden maahanmuuttajien työmarkkina-asemaan.

Kotoutumiskoulutuksen lisäksi muihin toimenpiteisiin tai pelkästään muihin toimenpiteisiin osallistuneet työllistyivät paremmin kuin ne maahanmuuttajat, jotka eivät olleet lainkaan osallistuneet toimenpiteisiin.

Tervetuloa kuuntelemaan mitä muuta tutkimuksesta käy ilmi. Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus -raportti julkistetaan 13.6. työ- ja elinkeinoministeriön tiloissa. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Paikka: työ- ja elinkeinoministeriö, auditorio, Eteläesplanadi 4, Helsinki.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

9.30–12.00

Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus -raportin julkistamistilaisuus, Oulun ja Tampereen etäkatsomot

Tilaisuuden etäkatsomo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, lisätietoa aluekoordinaattori Jussi Leponiemi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Tilaisuuden etäkatsomo Pirkanmaan ELY-keskuksessa, lisätietoa aluekoordinaattori Hanna Wallenius, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

keskiviikko 14.6.

12.00–16.00

Kasvua kansainvälisistä osaajista hakuinfo Helsingissä 14.6.2017, Oulun etäkatsomo

Tilaisuuden etäkatsomo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa, lisätietoa aluekoordinaattori Jussi Leponiemi, jussi.leponiemi@ely-keskus.fi.

12.00–15.00

Kasvua kansainvälisistä osaajista hakuinfo Helsingissä 14.6.2017

Ennakkotieto

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan. Agendan tavoitteena on kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus ja verkostot yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi. Agendan jalkauttamiseksi avataan Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankehaku.

Hakua koskevassa hakuinfossa kerrotaan Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendasta, agendaan liittyvästä rahoituksesta ja rahoituksen hakemisesta sekä Kotona Suomessa -valtakunnallisesta hankkeesta. Hakuinfo järjestetään Helsingissä 14.6.2017 klo 12-15. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kasvua kansainvälisistä osaajista EAKR- ja ESR- hankehaku järjestetään samanaikaisesti 14.6.-25.9.2017. EAKR-hankkeissa rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus. Hakemukset jätetään sähköisessä EURA2014 -järjestelmässä.

torstai 15.6.

9.00–16.00

Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin alueseminaari, Turku

Seminaarin avulla tuetaan turvapaikanhakija -ja maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi kartoitetaan turvapaikanhakijaperheille jo olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä perheiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn.

Alueelliset seminaarit ovat jatkoa Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin (2012-15) aiemmin järjestämille alueellisille Vauvan silmin – monikulttuuriset silmälasit pikkulapsityöhön -koulutuksille. Seminaareja järjestetään vuoden 2017 aikana seitsemällä paikkakunnalla.

Seminaari on tarkoitettu työntekijöille vastaanottokeskuksissa ja alaikäisyksiköissä, ensi- ja turvakotiyhdistyksissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja yhdistyksissä ja seurakunnissa sekä päättäjille ja vapaaehtoisille.

Seminaarin järjestää Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projekti sekä liiton jäsenyhdistykset.

Paikka: Alvarium, kokoustila Kaste, Puutarhakatu 8, Turku

Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/lapsiperhe-turvapaikanhakijana-projektin-alueseminaari-turku/

tiistai 20.6.

16.00–18.00

Maailman pakolaispäivän tilaisuus Siirtolaisuusinstituutissa Turussa

Maailman pakolaispäivän ohjelma 20.6.2017 klo 16-18 sisältää kiinnostavia lyhytelokuvia, paneelikeskustelua, runoja, valokuvia ja lauluja. Aihepiirinä ovat pakolaisten matkat ja unelmat. Ei ennakkoilmoittautumista. Paikka: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, Turku. Tapahtuma on englanninkielinen. Tervetuloa!

The programme includes interesting short films, discussions, poems, photographs and songs regarding refugees' journeys and dreams. No prior registration is needed. Address: Migration Institute of Finland, Eerikinkatu 34, Turku. The event is held in English. You are all warmly welcome!

Koko ohjelma (www.migrationsinstitute.fi)