Koulutukset ja tapahtumat

Kotouttamisen osaamiskeskus järjestää koulutustilaisuuksia ja osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Koulutukset ja tapahtumat -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista. Lisäksi sivujen kautta voi ilmoittautua moniin tapahtumiin. Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattorit kokoavat tapahtumakalenteriin myös alueellisia tapahtumia ja koulutuksia.

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotouttamiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotouttaminen.fi:n tapahtumasivuilla. Julkaisusta päättää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Otathan huomioon sivuston kohderyhmä, kotouttamisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat, kun tarjoat tapahtumaa julkaistavaksi.

Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: kotouttamisenosaamiskeskus(at)tem.fi.

Koulutukset ja tapahtumat

torstai 3.5.

14.00–16.30

Unelmista tekoihin! Yrittäjänä vieraassa maassa, Seinäjoki

Mukana tilaisuudessa on Arman Alizad, toimittaja ja tunnettu tv-persoona. Arman puhuu
aidosti siitä, miten elämää kannattaa elää ja miten löytää oma juttunsa. Hän ottaa
esiin käännekohtia, joissa omilla valinnoilla ja asenteella on suuri merkitys tulevaisuuden
kehittymiseen. Hän kertoo yrittäjyydestä ja työnteosta sekä unelmiin uskomisesta ja niiden
toteuttamisesta. 
Lisäksi tilaisuudessa kuullaan Suomen yrittäjäopistoa, Etelä-Pohjanmaan yrittäjiä, Bloigu Consultingia.

Tilaisuuden järjestää: Promotion of Immigrant Entrepreneurship -hanke, Suomen yrittäjäopisto

Ilmoittautuminen seuraavasta linkistä 25.4 mennessä
Tutustu ohjelmaan seuraavasta linkistä

Lisätiedot

Jiuliano Prisada, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi(at)syo.fi 

perjantai 4.5.

9.00–11.00

Maahanmuuttajien koulutuspolut, webinaari

Kotona Suomessa -hanke järjestää yhteistyössä Kotouttamisen osaamiskeskuksen kanssa webinaa-ri-sarjan. Toukokuun teemana on maahanmuuttajien koulutuspolut. Kyseessä on webinaari ja sitä voi seurata omalta koneelta ajasta- ja paikasta riippumatta. Webinaarin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajien parissa työskentelevät ammattilaiset. 

Webinaarin tavoitteena on saada perustietoa maahanmuuttajien alkuvaiheen koulutuksista. Webinaarissa tutustutaan koulutuksiin tulleisiin uudistuksiin ja tuodaan näkökulmia aikuisten ja nuorten maahanmuuttajien tavanomaisimmista koulutusväylistä.

Tutustu ohjelmaan seuraavasta linkistä.

Ilmoittaudu webinaariin 27.4.2018 klo 12 mennessä seuraavasta linkistä
webinaari on maksuton.

Lisätiedot

Emine Ehrström, aluekoordinaattori
Kotona Suomessa -hanke
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi 

maanantai 7.5.

9.00–16.00

Järjestöt tukemassa pakolaisten mielenterveyttä -tapaaminen, verkkolähetys

Tapaamisen aiheena on järjestöjen rooli pakolaisten mielenterveyden tukemisessa. Käsittelyssä erityisesti PALOMA-hankkeen jalkauttaminen.

SPR:n järjestämää tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Linkki verkkolähetykseen

tiistai 8.5.

9.00–16.00

Kick Off -tilaisuus: Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen dialogilla ja sovittelulla, Helsinki

Naapuruussovittelun keskus on käynnistänyt kolmevuotisen, Koneen säätiön rahoittaman kehittämishankkeen, jossa etsitään, kehitetään ja testataan toimintatapoja ja osaamista väestöryhmien välisen polarisaation purkamiseksi ja toimivien väestösuhteiden edistämiseksi dialogilla ja sovittelulla. Hankkeen työryhmään kuuluu tutkijoita, asiantuntijoita sekä Naapuruussovittelun keskuksen sovittelijat. Työtä viedään eteenpäin yhteistyössä turvallisuutta ja toimivia väestösuhteita edistävien viranomaisten kanssa.

Kick-off-tilaisuus järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kanssa.

Paikka: Säätytalo (Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki).

Ilmoittautuminen 20.4.2018 mennessä: linkki ilmoittautumiseen.

Lisätiedot ja ohjelma.

maanantai 14.5.

Vad kan vi lära av varandra? – Goda modeller för integrering av nyanlända, Nagu

Kom med och lyssna in samt dela erfarenheter när Nordiska kommuner som lyckats med integration av nyanlända i lokalsamhället träffas för en två dagars workshop i den åboländska skärgården. Med finns representanter från Åre i Sverige, Vinje i Norge, Pargas (Nagumodellen), Närpes och Raseborg i Finland. Samtliga kommuner har på olika vis med hjälp av olika metoder, utgångspunkter och modeller skapat goda förutsättningar för integrering av nyanlända i den egna kommunen.

Din anmälan vill vi gärna ha före 20.4.2018.

Program och anmälning
 

tiistai 15.5.

Vad kan vi lära av varandra? – Goda modeller för integrering av nyanlända, Nagu

Kom med och lyssna in samt dela erfarenheter när Nordiska kommuner som lyckats med integration av nyanlända i lokalsamhället träffas för en två dagars workshop i den åboländska skärgården. Med finns representanter från Åre i Sverige, Vinje i Norge, Pargas (Nagumodellen), Närpes och Raseborg i Finland. Samtliga kommuner har på olika vis med hjälp av olika metoder, utgångspunkter och modeller skapat goda förutsättningar för integrering av nyanlända i den egna kommunen.

Din anmälan vill vi gärna ha före 20.4.2018.

Program och anmälning
 

12.30–16.30

Oikeus perhe-elämään -seminaari

Familia ry:n Kansainvälisen perheiden päivän seminaarissa paneudutaan valtioiden rajat ylittävien perhesuhteiden eri ulottuvuuksiin. Keistä puhumme, kun puhumme perhesuhteiden vuoksi Suomeen muuttavista? Mikä oleskelulupaprosesseissa on haasteellista perheille? Entä viranomaisille? Mitä voisimme tehdä, jotta jokaisen oikeus elää perheensä kanssa toteutuisi?

Paikka: Kirjan talo, Kirjatyöntekijänkatu 10 B, 00170 Helsinki.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen.

 

torstai 17.5.

to 17.5.2018–pe 18.5.2018

Lapin SoTe ammattilaisten maahanmuuttajatyön verkostopäivät (Rovaniemi, Kemi ja Salla)

Verkostopäivät järjestetään Rovaniemellä, josta on videoneuvotteluyhteys Kemiin ja Sallaan.

Päivien tavoitteena on tukea alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä verkostoitumaan keskenään sekä jakamaan osaamistaan. Tavoitteena on myös lisätä tietoa paikallisista palvelupoluista ja toimintamalleista.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:
• Kunniaan liittyvän väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen
• Suomessa asuvien tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäiseminen
• Ihmiskaupan uhrien ensivaiheen tunnistaminen ja palveluihin ohjaus
• Maahanmuuttajan mielenterveyden edistäminen

Tarkempi ohjelma löytyy täältä.

Näiden teemojen esiintyminen asiakastyössä voi olla harvinaista ja siksi myös vaikeasti tunnistettavaa.

Verkostopäivien kohderyhmänä ovat kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-/vastaanottotyössä toimivat työntekijät sekä vastaanottokeskusten ja järjestöjen työntekijät, joilla on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus ja toimivat asiakastyössä.

Ilmoittautumiset kumpaankin päivään erikseen ja valitsemallesi paikkakunnalle linkin kautta 9.5.mennessä.

 

perjantai 18.5.

to 17.5.2018–pe 18.5.2018

Lapin SoTe ammattilaisten maahanmuuttajatyön verkostopäivät (Rovaniemi, Kemi ja Salla)

Verkostopäivät järjestetään Rovaniemellä, josta on videoneuvotteluyhteys Kemiin ja Sallaan.

Päivien tavoitteena on tukea alueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä verkostoitumaan keskenään sekä jakamaan osaamistaan. Tavoitteena on myös lisätä tietoa paikallisista palvelupoluista ja toimintamalleista.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat:
• Kunniaan liittyvän väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen
• Suomessa asuvien tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäiseminen
• Ihmiskaupan uhrien ensivaiheen tunnistaminen ja palveluihin ohjaus
• Maahanmuuttajan mielenterveyden edistäminen

Tarkempi ohjelma löytyy täältä.

Näiden teemojen esiintyminen asiakastyössä voi olla harvinaista ja siksi myös vaikeasti tunnistettavaa.

Verkostopäivien kohderyhmänä ovat kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-/vastaanottotyössä toimivat työntekijät sekä vastaanottokeskusten ja järjestöjen työntekijät, joilla on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus ja toimivat asiakastyössä.

Ilmoittautumiset kumpaankin päivään erikseen ja valitsemallesi paikkakunnalle linkin kautta 9.5.mennessä.

 

tiistai 22.5.

9.00–16.00

Nuoret maahanmuuttajat Porissa - ratkaisuja kotoutumisen edistämiseksi -koulutus

Minkälaista kotoutumisen tukea nuoret maahanmuuttajat saavat Porissa? Miltä paikallinen maahanmuutto ja kotoutumistyö näyttää sitä tekevien ammattilaisten näkökulmasta? Millä tavoilla esimerkiksi Saksan Offenbachissa edistetään osallisuutta ja ehkäistään nuorten radikalisoitumista?

Koulutus sisältää seminaari- ja työpajaosuuden. Seminaarissa pääpuhujana toimii Janusz Biene PRO Prävention -hankkeesta. Työpajoissa kerätään tietoa koulutukseen osallistuvien ammattilaisten kokemista haasteista kotouttamistyöhön liittyen, ja niihin myös etsitään paikallisia ratkaisuja moniammatillisesti yhdessä.

Ohjelma kokonaisuudessaan

Paikka: Porin yliopistokeskus, Auditorio 126, Pohjoisranta 11 A, Pori

Ilmoittautuminen: 14.5.2018 mennessä linkistä

Lisätiedot: Erna Törmälehto, Tampereen yliopiston Porin yksikkö, sähköposti etunimi.sukunimi(a)uta.fi

9.30–16.00

Etno Foorumi – Valta ja osallisuus Suomessa

  • Mitä valta on? Politiikkaa, taloutta, tiedettä, taidetta, medianäkyvyyttä? Ketkä toimivat vallan keskuksissa ja kuka jää marginaaliin? Miten osallisuus kytkeytyy suomalaisen yhteiskunnan väestösuhteisiin?
  • Miten poliittinen kansalaisuus ja vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eroavat muista vallankäytön muodoista?
  • Kuinka monimuotoisen Suomen ääni kuuluu yhteiskunnallisen päätöksenteon eri vaiheissa ja erilaisilla foorumeilla?

Paikka: Helsingin keskusta, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin

Ohjelma ja ilmoittautuminen: julkaistaan 10.4.2018 osoitteessa http://yhdenvertaisuus.fi/tapahtumakalenteri
 

keskiviikko 23.5.

9.30–16.00

Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä – koko Suomessa, Helsinki

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestämä MONET-seminaari tarjoilee ajankohtaisinta tutkimustietoa maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, terveyteen ja työllistymiseen liittyvistä aiheista. Seminaarissa on mahdollisuus verkostoitua maahanmuuttajien parissa toimivien tahojen kanssa sekä keskustella, kuinka hyvinvoinnin eri osa-alueet vaikuttavat kotoutumiseen.

Paikka: THL Tilkanmäki, Mannerheimintie 166, Helsinki. Salit 1-3.

Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen (thl.fi)

tiistai 29.5.

12.30–15.30

Koulutus tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä, Kuopiossa

Kotona Suomessa -hanke ja Kotouttamisen osaamiskeskus järjestävät yhteistyössä Suomen ihmisoikeusliiton kanssa koulutuksen Suomessa asuvien tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisemisestä. Kouluttaja on Ihmisoikeusliiton asiantuntija Solomie Teshome. 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti maahanmuuttajien kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä maahanmuuttajajärjestöjen edustajille. Koulutus on maksuton.

Ohjelma ja aikataulu tästä

Paikka: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 KUOPIO, www.sokoshotels.fi

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 22.5.2018 klo 16 mennessä tästä linkistä 

Lisätiedot: aluekoordinaattori Tanja Manner, tanja.manner(a)ely-keskus.fi