Lisätietoa ruotsinkielisestä kotoutumisesta

Ruotsinkielisen kotoutumisen osio on tuotettu kotouttaminen.fi-sivustolle yhteistyössä Kuntaliiton ruotsinkielisestä kotouttamisesta vastaavan maahanmuuttokoordinaattori Liselott Sundbäckin kanssa, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi.