Kunnat voivat hakea lisätukea hätätapausten vastaanottoon

Sylvia-hankkeessa pyritään nopeuttamaan kiintiöpakolaisina saapuvien, kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien eli niin kutsuttujen hätätapausten vastaanottoa. Lisätuen avulla kunnat voivat varautua hätätapauksina saapuvien mahdollisesti tarvitsemiin erityispalveluihin.

Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeelta lisätukea kuntaan vuonna 2017 vastaanotettavista hätätapauksista.

Lisätuen edellytykset ja hakeminen:

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään viisi hätätapausta vuoden 2017 aikana.
  • Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
  • Lisätuki on 1 000 €/vastaanotettu hätätapaus.
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun vähintään viisi hätätapausta on saapunut kuntaan.

Hätätapausten vastaanotosta sopiminen

Hätätapausten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee sopia vastaanotosta ennakkoon alueensa ELY-keskuksen kanssa. Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta. Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon.

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Vuonna 2017 kuntiin tulleiden hätätapausten osalta lisätukihakemusten on oltava työ- ja elinkeinoministeriössä viimeistään maanantaina 11.12.2017. Lisätuen hakuaika päättyy 11.12.2017.

Kunnat voivat hakea lisätukea loppuvuodesta 2017 kuntiin tulleista hätätapauksista vuoden 2018 aikana. Vuotta 2018 koskeva ohje ja hakulomakkeet julkaistaan sivuilla vuoden 2017 haun päätyttyä.

Lue lisää lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Lisätuen ohje ja hakulomake:

Sylvia/Hätätapaukset/Ohje21.11.16 (PDF)
Sylvia/Hätätapaukset/Hakulomake21.11.16 (Excel)
Infoliite (PDF)