Kunnat voivat hakea lisätukea hätätapausten vastaanottoon

Sylvia-hankkeessa pyritään nopeuttamaan kiintiöpakolaisina saapuvien, kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien eli niin kutsuttujen hätätapausten vastaanottoa. Lisätuen avulla kunnat voivat varautua hätätapauksina saapuvien mahdollisesti tarvitsemiin erityispalveluihin.

Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeelta lisätukea kuntaan vuonna 2017 vastaanotettavista hätätapauksista.

Lisätuen edellytykset ja hakeminen:

  • Kunnan tulee sitoutua ennakkoon vastaanottamaan vähintään 5 hätätapausta vuoden 2017 aikana.
  • Vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.
  • Lisätuki on 1 000 €/vastaanotettu hätätapaus.
  • Tuki haetaan sen jälkeen, kun henkilöt ovat muuttaneet kuntaan.

Hätätapausten vastaanotosta sopiminen

Hätätapausten vastaanottoa ja Sylvia-hankkeen lisätuen hakemista suunnittelevien kuntien tulee olla yhteydessä alueensa ELY-keskuksen maahanmuuttopäälliköön tai -yhdyshenkilöön, jotta vastaanotosta voidaan sopia ennakkoon. Kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja sillä on ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kansainvälistä suojelua saaneiden vastaanotosta, Sylvia-hanke tarvitsee kirjallisen tiedon siitä, että kunta on sopinut ELY-keskuksen kanssa vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta. Sopimukseksi riittää esimerkiksi sähköpostitse käyty keskustelu, jonka ELY-keskus toimittaa tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon.

Ennakkotieto vähintään viiden hätätapauksen vastaanotosta sopimisesta on lisätuen maksamisen edellytys.

Lisätukea voi hakea hätätapausten saavuttua kuntaan

Kuntien toivotaan hakevan lisätukea 1.11.2016–30.6.2017 kuntiin tulleista hätätapauksista 30.8.2017 mennessä. Loppuvuonna 2017 kuntiin tulleiden hätätapausten osalta hakemusten on oltava työ- ja elinkeinoministeriössä viimeistään maanantaina 11.12.2017. Lisätuen hakuaika päättyy 11.12.2017.

Kunnat voivat pyytää lisätietoa hätätapauksista Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksiköstä.

Lue lisää lisätuen hakemisesta alla olevasta ohjeesta.

Lisätuen ohje ja hakulomake:

Sylvia/Hätätapaukset/Ohje21.11.16 (PDF)
Sylvia/Hätätapaukset/Hakulomake21.11.16 (Excel)
Infoliite (PDF)