Maahanmuuttajat Lapissa

Lapissa asui vuoden 2016 lopussa yhteensä 180 207 asukasta, joista ulkomaan kansalaisia  3 994 henkilöä. Tämä on 2,2 % koko Lapin väestöstä.

Maahanmuuttajia on kaikissa Lapin kunnissa, mutta valtaosa asuu Rovaniemen (1592 henkilöä, 2,4 % väestöstä) ja Kemi-Tornion (1531 henkilöä, 2,6 % väestöstä) seutukunnissa, joissa maahanmuuttajaväestö myös kasvaa voimakkaimmin. Myös Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin alueilla on väkilukuun nähden merkittävästi ulkomaalaisväestöä. Muoniossa ulkomaalaisten osuus väestöstä on 3,8% ja Utsjoella 3,6%.

Lapissa asuvien ulkomaalaisten työttömyysaste on n. 27%, mikä on valtakunnallisesti verrattuna melko matala. Ulkomaalaisten työttömyysaste on laskenut viime-vuosina.

Lappi on kansainvälinen

Lapissa puhutaan kaikkiaan yli 80 vierasta kieltä, joista yleisimmät puhutut kielet ovat venäjä, arabia, persia, englanti ja saksa. Lapin vieraskielisestä väestöstä suurin osa on 30–34-vuotiaita, eli nuorempaa kuin kantaväestö. Tämä korjaa ikärakenteen vinoumaa alueella.

Maahanmuuttajat tulevat Lappiin eri syistä: valtaosa perhesyistä, osa työhön ja opiskelemaan. Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa voi suorittaa englanninkielisiä tutkintoja. Nämä oppilaitokset ovat myös suosittuja vaihto-opintokohteita. Matkailu on merkittävä elinkeino Lapissa. Myös sen myötä kansainvälisyys on osa arkea monissa kunnissa. Lapin maantieteellinen sijainti ja rajayhteistyö kolmen muun valtion kanssa (Ruotsi, Norja ja Venäjä) tuovat mukanaan omat alueelliset erityispiirteensä.

Lapissa on pitkä kokemus vastaanotto- ja kotouttamistoiminnasta

Lappiin tullaan myös kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella: pakolaisten osuus on Lapissa suhteellisen korkea. Rovaniemi, Kemi ja Tornio ovat vastaanottaneet useiden vuosien ajan kiintiöpakolaisia, ja Rovaniemellä ja Kemissä on toiminut myös vastaanottokeskukset pitkään. Syksyn 2015 aikana Lappiin saapui noin 2500 turvapaikanhakijaa. Samalla myös pienemmille paikkakunnille perustettiin uusia vastaanottokeskuksia.

Lapissa kotoutumista edistävää toimintaa tarjoavat aktiiviset kolmannen sektorin toimijat kuten SPR Lapin piiri, Rovalan Setlementti ry, Toivola-Luotolan Setlementti ry, Arktiset maahanmuuttajat ry ja Misters ry. Lapissa on myös oma alueellinen ETNO, joka edistää yhdenvertaisuutta alueella.

Lapissa Rovaniemen ja Meri-Lapin alueilla toimii omat maahanmuutto- ja kotouttamistyön verkostot (MAKO). MAKO-verkostot ovat avoimia kaikille alueen kotouttamistyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille toimijoille. Lapissa on myös kehitetty aktiivisesti mm. verkko-opetuspohjaisia ja työelämälähtöisiä kotoutumiskoulutuksia.