Maahanmuuttajat Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Pohjanmaan tilastoissa heijastuu maahanmuuton työperäisyys ja humanitääriset syyt. Sen viisi suurinta väestöryhmää muodostavat entinen Neuvostoliitto (976), Vietnam (935), Entinen Jugoslavia (865), Somalia (589) ja Ruotsi (564). Pohjanmaan seuraavissa viidessä kunnassa asuu tilastollisesti eniten alueen ulkomaalaistaustaisista henkilöistä: Vaasa (5 585), Pietarsaari (1 606), Närpiö (1 228), Uusikaarlepyy (515) ja Mustasaari (499). (Tilastokeskus 2015) Pohjanmaan monimuotoista maahanmuuttoväestöä selittää alueen korkeakoulumahdollisuudet, suuret kansainväliset yritykset sekä pakolaisten vastaanotto.

Keski-Pohjanmaan tilastoista heijastuu, että maahanmuuton perusteet ovat heterogeeniset jo viiden suurimman väestöryhmän välillä. Sen viisi suurinta väestöryhmää muodostavat Entinen Neuvostoliitto (298), Sudan (156), Viro (153), Kiina (121) ja Thaimaa (102). (Tilastokeskus 2015) Keski-Pohjanmaan kunnista Kokkolassa on selvästi alueen suurin ulkomaalaistaustaisten keskittymä, 1 522 henkilöä. Muilla Keski-Pohjanmaan alueilla ulkomaalaistaustaiset ovat lähtöisin pääosin Euroopasta. Näin oletettavasti em. alueilla maahanmuutto perustuu pääosin perhesiteisiin tai työhön.

Pohjanmaalla on pitkä kokemus pakolaisten vastaanotosta

Pohjanmaalla on pitkä ja vankka kokemus pakolaisten vastaanotosta. Vastaanottokeskuksia on useissa Pohjanmaan kunnissa: Kristiinankaupungissa, Vaasassa, Vöyrillä, Pietarsaaressa ja Korsnäsissä. Lisäksi Pohjanmaalla on perustettu alaikäisiä yksin tulleita turvapaikanhakijoita varten ryhmäkoteja ja pakolaisstatuksen saaneille perheryhmäkoteja. Seuraavat kunnat vastaanottavat pakolaisia Pohjanmaalla: Kaskinen, Korsnäs, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri.

Keski-Pohjanmaalla Kokkola ja Veteli ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta.