Pohjanmaa


Vuoden 2016 lopussa Pohjanmaan maakunnassa asui 11 132 vieraskielistä henkilöä, joka on 6,1 % koko alueen väestöstä. Yleisimmät Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat vietnam (983), venäjä (930), arabia (802), bosnia (678) ja viro (581). Suurin osa vieraskielisistä henkilöistä asuvat Vaasassa (5453), Pietarsaaressa (1566), Närpiössä (1243), Mustasaaressa (456) ja Uudessakaarlepyyssä (454).

Pohjanmaan monimuotoista maahanmuuttoväestöä selittävät alueen korkeakoulumahdollisuudet, suuret kansainväliset yritykset sekä pakolaisten vastaanotto.

Pohjanmaalla on Pitkä kokemus pakolaisten vastaanotosta

Kiintiöpakolaisten vastaanotto on Pohjanmaalla aktiivista ja pakolaisten vastaanottoon on saatu viime vuosina mukaan myös uusia kuntia. Vastaanottokeskuksia on seuraavissa Pohjanmaan kunnissa: Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa, Vaasassa ja Vöyrillä. Seuraavat kunnat vastaanottavat pakolaisia Pohjanmaalla: Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri. Lisäksi Vöyrillä on alaikäisille yksintulleille turvapaikanhakijoille ryhmäkoti. Oleskeluluvan saamisen jälkeen he siirtyvät yleensä perheryhmäkotiin, jotka sijaitsevat Vöyrillä ja Pietarsaaressa. (Tiedot elokuu 2017)

 

Keski-Pohjanmaa

Vuoden 2016 lopussa Keski-Pohjanmaalla asui 1 977 vieraskielistä henkilöä, joka on noin 2,9 % koko alueen väestöstä. Yleisimmät Keski-Pohjanmaalla puhutut vieraat kielet ovat venäjä (253), viro (205), kiina (129), englanti (123) ja persia (111). Käytännössä ”Muu kieli” -ryhmä esiintyy tilastossa toisena (221), joka pitää sisällään alle 40 henkilöä/kieliryhmä ja ei-viralliset kielet. Selkeästi suurin osa Keski-Pohjanmaan vieraskielisistä henkilöistä asuvat Kokkolassa (1611).


Keski-Pohjanmaalla Kokkola ja Veteli ovat tehneet ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta.

Kotoutuminen Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on paljon maahanmuuttoon liittyvää erityisosaamista. 

Vaasassa, Vöyrillä, Mustasaaressa ja K5 alueella toimii maahanmuuttajien neuvontapalvelu Welcome Office. Pietarsaarenseudulla on infopiste "Kotouttamisportti" kaikille maahanmuuttajille. Lisäksi Pohjanmaalla  ja Keski-Pohjanmaalla toimivat Ohjaamot, jotka ovat kaikille alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettuja matalan kynnyksen palvelupisteitä.


Maahanmuuttajayhdistysten määrä on alueella jatkuvassa kasvussa ja heidän toimintansa on viime aikoina aktivoitunut ja palvelutarjonta laajentunut erityisesti Vaasassa. Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomo tarjoaa maahanmuuttajayhdistyksille tukea yhdistystoiminnan yleiseen harjoittamiseen ja rahoitusten hakukäytäntöihin.


Pohjanmaalla tehdään poikkihallinnollista ja ylisektorirajaista yhteistyötä kotouttamisen edistämiseksi. Vaasan seudun maahanmuuttajakoulutuksen resurssirengas on avoin alueellinen yhteistyöpiiri, jossa maahanmuuttajien kanssa työskentelevät ja maahanmuuttajat voivat pohtia maahanmuuttajatyöhön liittyviä asioita ja suunnitella tarvitsemaansa koulutusta. Resurssirengas on myös tiedotuspiiri, joka levittää tietoa maahanmuuttajakoulutukseen liittyvistä asioista ja tapahtumista alueellaan.

Elinkeinoelämä ja työmarkkinatilanne

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella oli työttömänä työnhakijana olevia ulkomaalaisia yhteensä 1 820 elokuussa 2016. Työttömänä olevia ulkomaalaisia miehiä oli 630 ja naisia 629. Nuoria, alle 25-vuotiaita ulkomaalaisia työttömiä oli Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 131 ja yli 50-vuotiaita ulkomaalaisia työttömiä puolestaan 219. (Lähde: TEM työnvälitystilasto)


Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on useita koulutus- ja ohjauspalveluja järjestäviä tahoja ja ammatillista koulutusta on tarjolla sekä suomen- että ruotsin kielellä niin Vaasassa, Kokkolassa kuin Pietarsaaressa. Tällä hetkellä maahanmuuttajat opiskelevat lähinnä hoiva-alan, metalli-alan, kuljetus- alan, sähkö- alan, rakennusalan, IT-alan ja matkailu-ravintola -alan koulutuksissa.


Pohjanmaalla on pohjoismaiden merkittävin energiateknologiakeskittymä. Monipuolinen elinkeinorakenne, elinvoimainen maaseutu, kaksikielisyys ja monikulttuurisuus nähdään merkittävinä alueen menestystekijöinä. Pohjanmaan ELY-keskusalueen vahvuutena on voimakas teollisuus sekä maa- ja metsätalous. Pohjanmaan alueen vahvuuksiin lukeutuvat myös yrittäjyys, kulkuneuvojen valmistus (jossa merkittävänä veneteollisuus), puu- ja metalliteollisuus, turkistarhaus, kasvihuone- ja perunanviljely, maidontuotanto ja muu alkutuotanto. Vaasa ja Pietarsaari ovat Pohjanmaan maakunnan työssäkäyntikeskuksia.

Keski-Pohjanmaan vahvuutena on monipuolinen elinkeinorakenne ja sen erityispiirteenä voimakas vientiteollisuus. Elinkeinorakenne pohjautuu useaan vahvaan toimialaan, joita ovat mm. kemia-, metalli- ja veneteollisuus, kauppa ja palvelualat, logistiikka, turkistuotanto, maa- ja metsätalous sekä puu- ja elintarvikeala.

 

 

Tutustu myös:

Ruotsinkielinen kotoutuminen