Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan laajennetulla ELY-alueella suurimman ulkomaalaistaustaisen ikäryhmän muodostavat nuoret aikuiset, jotka ovat 20–39-vuotiaita. Pohjanmaalla suurimmat ikäryhmät ovat 20–34-vuotiaat, joita on alueella yhteensä 3 703 henkilöä.

Sekä Etelä-Pohjanmaalla että Keski-Pohjanmaalla ikäjakauma nousee, ja suurimman ryhmän näillä alueilla muodostavat 25–39-vuotiaat, joita on Keski-Pohjanmaalla 586 henkilöä ja Etelä-Pohjanmaalla 1 345 henkilöä. Lasten ja nuorten osuus ulkomaalaistaustaisista on selvässä kasvussa.

Näiltä sivuilta löydät maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvää tietoa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueelta. Esitetyt tilastot perustuvat 2014 Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin.

Sivujen sisällön on tuottanut Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä Polku -osion Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattori.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimassa Kotona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja prosesseja. Hanke sisältää kaksi toisiaan tukevaa osiota; Hyvä alku ja Hyvä polku. Kotouttaminen.fi-sivustoa ylläpitävä kotouttamisen osaamiskeskus osallistuu osaamiskeskuksen toimintaa alueellistavan Hyvä polku -hankeosion toteuttamiseen. Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen hanke toteutetaan vuosina 2015–2017.

Lue lisää:

Kotona Suomessa -hanke