Maahanmuuttajat Satakunnassa

Satakunnassa asui vuoden 2016 lopussa yhteensä 221 740 asukasta, joista 6 707 eli 3,0 % oli vieraskielisiä. Satakunnassa asuu noin 1,9 % kaikista Suomen vieraskielisistä.

Koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus.

Satakunnassa maahanmuutto on keskittynyt Poriin. Vuoden 2016 lopussa Porin kaupungin 85 059 asukkaasta vieraskielisiä oli 2 517 eli 3,0 % kaikista Porin asukkaista. Suhteellisesti eniten vieraskielisiä asukkaita on Honkajoella, jonka 1 759 asukkaasta 127 eli 7,2 % on vieraskielisiä. (Lähde: Tilastokeskus.)