Bakgrunden till integrationsarbetet

I kapitlet om bakgrunden till integrationsarbetet gås tyngdpunkterna för integrationspolitiken och lagstiftningen som styr främjandet av integrationen igenom.

Dessutom behandlas den finländska integrationspolitikens och -lagstiftningens historia samt de principer som styr integrationsarbetet.

I kapitlet presenteras också de centrala begreppen förknippade med integration samt beskrivs de integrationstjänster som erbjuds invandrare.