Ordnandet av tillräckligt antal kommunplatser och mottagande av flyktingar i kommunerna stöds med bonuspeng

Med bonuspengen som betalas från Sylvia-projektet strävar man efter att säkerställa tillräckligt många kommunplatser så att personer som får internationellt skydd kan på ett smidigt sätt flytta till kommunerna.

Kommuner som beviljats bonuspeng på grundval av beslutet om kommunplatser kan använda bonuspengen för att ordna tjänster för personer som får internationellt skydd och utveckla integrationen i kommunen.

Kommunerna kan söka Sylvia-projektets bonuspeng hos KEHA-centret under perioden 1.1–30.4.2017

Kommuner som har fattat ett beslut om kommunplatser under perioden 1.1.2016–28.2.2017 kan söka bonuspeng enligt följande:

  • Nytt beslut om minst 20 kommunplatser eller ökning av antalet kommunplatser med 20: 20 000 euro i bonuspeng.
  • Nytt beslut om minst 150 kommunplatser eller ökning av antalet kommunplatser till 150: 100 000 euro i bonuspeng.
  • Nytt beslut om minst 200 kommunplatser eller ökning av antalet kommunplatser till 200: 175 000 euro i bonuspeng.

En kommun som ansöker om bonuspeng ska kommunen kunna erbjuda ett sådant antal kommunplatser som överensstämmer med beslutet för anvisandet av personer som får internationellt skydd till kommunerna.

Sylvia-projektet följer upp anvisandet av personer som får internationellt skydd till de kommuner som beviljats bonuspeng i stöd för mottagandet.

Närmare kriterier och ansökningsanvisningar för bonuspengen finns i Sylvia/Bonus/Anvisning21.11.16 -anvisningen.

Anvisning:

Sylvia/Bonus/Anvisning21.11.16
Utbetalningsansökan/Bonuspeng21.11.16 (Word)