Invandrare i Egentliga Finland

I slutet av 2016 hade Egentliga Finland totalt 475 543 invånare, varav 30 603 d.v.s. 6,4 % hade ett främmande språk som modersmål. I Egentliga Finland bor ca 8,6 % av alla invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål. Eftersom en del av invandrarna fått finskt medborgarskap beskriver andelen personer med främmande språk som modersmål antalet invandrare bättre än andelen personer med utländskt medborgarskap.

Invandringen till Egentliga Finland har koncentrerat sig till Åbo, Åboregionen och Salo. I slutet av 2016 hade 19 877 av Åbo stads 187 607 invånare, d.v.s. 10,6 % av stadens alla invånare, ett främmande språk som modersmål. Salo hade totalt 53 546 invånare, varav 3 168, d.v.s. 5,9 %, hade ett främmande språk som modersmål. (Källa: Statistikcentralen)