Ersättningar

I det kapitel som gäller ersättningar presenteras de ersättningar som staten i enlighet med lagen om främjande av integration betalar för att täcka kostnader som orsakas av mottagande av personer som får internationellt skydd och ordnande av integrationsfrämjande åtgärder.