Kontaktuppgifter

Projektsamordnare

Projektchef Ilona Korhonen, tfn 0295 020 972

Projektchef, projektdelen En bra start,

Projektplanerare Jaakko Vehkaperä, tfn 0295 020 995

Regionalkoordinatorer

Egentliga Finland och Satakunta

Päivi Ruotsala, tfn 0295 020 992

Birkaland och Mellersta Finland

Hanna Wallenius, tfn 0295 020 946

Norra Österbotten och Kajanaland

Jussi Leponiemi, tfn 0295 020 959

Lappland

Sanna Hiltunen, tfn 0295 037 012

Österbotten och Södra Österbotten

Emine Ehrström, tfn 0295 020 938

Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen

Tanja Manner, tfn 0295 020 964

Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland

Nexhat Beqiri, tfn 0295 021 272


E-postaddressen: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Finland - mitt hem slogan: Stig in. Det lönar sig.

Logo: NTM-centralen och ESR