Kontaktuppgifter för Norra Österbotten


Hanna Määttä
Invandringschef
tfn 0295 038 076
NTM-centralen för Norra Österbotten, Veteraanikatu 1, PB 86, 90101 ULEÅBORG

Erja Leppälä
Invandringsexpert
tfn 050 396 0305
NTM-centralen för Norra Österbotten, Veteraanikatu 1, PB 86, 90101 ULEÅBORG

Jussi Leponiemi
Regional koordinator, Projektet Finland - mitt hem (ESF)
tfn 0295 020 959
NTM-centralen för Norra Österbotten, Veteraanikatu 1, PB 86, 90101 ULEÅBORG

E-postadressed: fornamn.efternamn@ntm-central.fi