Mer information om integration på svenska

Texterna om integration på svenska har framställts för webbplatsen integration.fi i samarbete med Liselott Sundbäck, svensk invandrarkoordinator på Kommunförbundet, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.