Finland mitt hem-projektets nyhetsbrev i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten

Vill du ha information om aktuella nyheter i regionen, maila åt din regions regionalkoordinator så lägger vi upp dig på  distributionslistan.