Statsunderstöd till organisationer för integrationsfrämjande arbete

Med hjälp av den organisationsfinansiering som delas ut i form av specialunderstöd från arbets- och näringsministeriet ska effektivisera sådan integrationsfrämjande verksamhet som utförs av tredje sektorn. Målgruppen för det integrationsfrämjande statsunderstödet år 2018 är barn, unga och unga vuxna som har kommit till Finland som minderåriga utan vårdnadshavare och som har fått uppehållstillstånd.

Sökande kan vara organisationer (inkl. religiösa samfund) som har tidigare erfarenhet av arbete med unga/unga vuxna och/eller ordnande av personliga stödtjänster, gärna med erfarenhet av integrationsfrämjande arbete.