Österbotten


I slutet av år 2016 fanns i landskapet Österbotten 11 132 personer som hade ett främmande språk som modersmål, vilket är 6,1 % av hela befolkningen på området. Till de största språkgrupperna i främmande språk i Österbotten hör vietnamesiska (983), ryska (930), arabiska (802), bosniska (678) och estniska (581). Största delen av personer med ett främmande språk som modersmål bodde i Vasa (5453), Jakobstad (1566), Närpes (1243), Korsholm (456) och Nykarleby (454).


Österbottens mångsidiga invandrarbefolkning förklaras av att regionen erbjuder möjligheter till högskoleutbildning, har stora internationella företag samt mottagning av flyktingar.

Österbotten har lång erfarenhet av mottagning av flyktingar

I Österbotten tar man aktivt emot flyktingar och under de senaste åren har också nya kommuner tagit emot flyktingar. Flyktingförläggningar finns i följande kommuner i Österbotten: Kristinestad, Jakobstad, Vasa och Vörå. Följande kommuner i Österbotten tar emot flyktingar: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå. Dessutom finns i Vörå ett grupphem för minderåriga ensamkommande asylsökande. När de har fått uppehållstillstånd flyttas de vanligtvis till familjegrupphem, som finns i Vörå och Jakobstad.
(Uppgifterna: augusti 2017)

 

Mellersta Österbotten


I slutet av år 2016 fanns i Mellersta Österbotten 1 977 personer som hade ett främmande språk som modersmål, vilket är ca 2,9 % av hela befolkningen på området. Till de största språkgrupperna i främmande språk i Mellersta Österbottn hör ryska (253), estniska (205), kinesiska (129), engelska (123) och persiska (111). I praktiken kommer gruppen Annat språk på andra plats (221) i statistiken och den inkluderar språkgrupper med mindre än 40 personer/språkgrupp och inofficiella språk. Klart största delen av personer som hade ett främmande språk som modersmål i Mellersta Österbotten bodde i Karleby (1611).

Av kommunerna i Mellersta Österbotten har Karleby och Vetil ingått avtal med NTM-centralen om att ta emot kvotflyktingar.

 

Integration till Österbotten eller Mellersta Österbotten


I Österbotten och Mellersta Österbotten finns ett omfattande specialkunnande inom invandring.

Welcome Office är ett rådgivningscenter som erbjuder invandrare lågtröskeltjänster i Vasa, Vörå, Korsholm och K5 område. I Jakobstadsnejden finns infopunkten "Integrationsporten" för alla nyinflyttade.
Dessutom finns i Österbotten och i Mellersta Österbotten Navigatorn-punkter, som erbjuder lågtröskeltjänster för alla unga under 30 år.

Antalet invandrarföreningar ökar stadigt på området och under den senaste tiden har deras verksamhet blivit aktivare och serviceutbudet vuxit särskilt i Vasa. Finlands Flyktinghjälps Organisationssmedja erbjuder invandrarföreningar stöd för att bedriva föreningsverksamhet i allmänhet och för att ansöka om finansiering.

I Österbotten gör man tvärsektoriell och sektorsövergripande samarbete för att främja integration. Resursringen för invandrarutbildning i Vasaregionen är ett öppet regionalt samarbete där personer som arbetar med invandrare och invandrarna själva kan dryfta frågor som gäller arbetet med invandrare och planera hurdan utbildning som behövs. Resursringen fungerar också som informationskanal och sprider information om frågor som gäller invandrarutbildning och om evenemang som ordnas på området.

 

Näringsliv och arbetsmarknadssituation

På Österbottens NTM-centrals område fanns i augusti 2016 1 820 utlänningar som är arbetslösa arbetssökande. Antalet arbetslösa utländska män var 630 och kvinnor 629. På Österbottens NTM-centrals område fanns 131 unga arbetslösa utlänningar under 25 år och 219 arbetslösa utlänningar över 50 år. (Källa: ANM arbetsförmedlingsstatistik)

På Österbottens NTM-centrals område finns flera aktörer som ordnar utbildning och vägledning och i Vasa, Karleby och Jakobstad finns både finskspråkig och svenskspråkig yrkesutbildning. För närvarande går invandrare närmast på utbildningar i vårdbranschen, metallbranschen, transportbranschen, elbranschen, byggbranschen, IT-branschen och turist- och restaurangbranschen.

I Österbotten finns den största energiteknologikoncentrationen i Norden. Den mångsidiga näringsstrukturen, den vitala landsbygden, tvåspråkigheten och den kulturella mångfalden ses som betydande framgångsfaktor för regionen. Den starka industrin samt jord- och skogsbruket är de starka sidorna för Österbottens NTM-centrals område. Till Österbottens starka sidor räknas också företagande, fordonstillverkning (varav båtindustrin är betydande), trä- och metallindustrin, pälsdjursuppfödning, växthus- och potatisodling, mjölkproduktion och annan primärproduktion. Vasa och Jakobstad är pendlingscentrum i landskapet Österbotten.
Landskapet Mellersta Österbottens starka sida är dess mångsidiga näringsstruktur och speciellt den starka exportindustrin. Näringsstrukturen bygger på flera starka branscher, som bl.a. kemi-, metall- och båtindustrin, handel och servicebranscher, logistik, pälsdjursuppfödning, jord- och skogsbruk samt trä- och livsmedelsbranschen.

 

Bekanda dig med

Integration på svenska