Invandrare i Österbotten och Mellersta Österbotten

I statistiken för Österbotten reflekteras den arbetsbaserade invandringen och humanitära skäl. De fem största befolkningsgrupperna kommer från före detta Sovjetunionen (976), Vietnam (935), före detta Jugoslavien (865), Somalia (589) och Sverige (564). I följande österbottniska kommuner bor det statistiskt sett flest personer med utländsk bakgrund: Vasa (5 585), Jakobstad (1 606), Närpes (1 228), Nykarleby (515) och Korsholm (499). (Statistikcentralen 2015) Förklaringen till Österbottens mångsidiga invandrarbefolkning ligger i möjligheterna till högskoleutbildning i regionen, de stora internationella företagen samt mottagandet av flyktingar.

Mellersta Österbottens statistik reflekterar heterogena orsaker till invandringen (arbete, humanitära skäl, familjeband o.s.v.) till och med inom de fem största befolkningsgrupperna. Regionens fem största befolkningsgrupper kommer från före detta Sovjetunionen (298), Sudan (156), Estland (153), Kina (121) och Thailand (102). Bland Mellersta Österbottens kommuner utgör Karleby områdets största koncentration av personer med utländsk bakgrund, 1 522 personer. I övriga Mellersta Österbotten är personerna med utländsk bakgrund främst européer. (Statistikcentralen 2015) Därför kan man anta att invandringen till ovannämnda områden främst beror på familjeband eller arbete.

Österbotten har en lång erfarenhet av att ta emot flyktingar

Österbotten har en lång och stark erfarenhet av att ta emot flyktingar. Det finns flyktingförläggningar i flera österbottniska kommuner: Kristinestad, Vasa, Vörå, Jakobstad och Korsnäs. Dessutom har det grundats grupphem för minderåriga ensamkommande asylsökande samt familjegrupphem för dem som fått flyktingstatus. Följande österbottniska kommuner tar emot flyktingar: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå.

I Mellersta Österbotten har Karleby och Vetil ingått avtal med NTM-centralen om att ta emot kvotflyktingar.