Österbotten, Mellersta- och Södra Österbotten

 

I slutet av år 2016 bodde på Österbottens NTM-centrals utvidgade område (Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten) totalt 13 891 utländska medborgare, av vilka största delen hör till åldersklassen 25–39-åriga. En noggrannare bild av antalet invandrare ger dock andelen personer med främmande språk som modersmål, för en del av invandrarna har fått finskt medborgarskap. Antalet personer som hade ett främmande språk som modersmål var på det utvidgade NTM-området 16 988.

På dessa sidor hittar du information om invandring, integration och mottagning av flyktingar i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Statistik som presenteras, baserar sig huvudsakligen på Statistikcentralens uppgifter från år 2016.

 

Sidornas innehåll har producerats av regional koordinator Emine Ehrström, för Österbotten och Södra Österbotten inom projektdelen En bra väg inom projektet Finland – mitt hem.

I projektet Finland  mitt hem, som koordineras av närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland, utvecklas tjänster och processer som stöder invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra väg. Kompetenscentret för integrationsfrämjande som upprätthåller webbplatsen integration.fi deltar i projektdelen En bra väg, som regionaliserar kompetenscentrets verksamhet. Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2017.

Läs mer:

Finland - mitt hem.