Österbotten, Mellersta- och Södra Österbotten

På Österbottens och Södra Österbottens utvidgade NTM-område består den största gruppen av personer med utländsk bakgrund av unga vuxna i åldern 20–39. I Österbotten utgörs den största gruppen av personer i åldern 20–34, totalt 3 703 personer.

Både i Södra Österbotten och i Mellersta Österbotten stiger åldersfördelningen; på dessa områden utgörs den största gruppen av 25–39-åringar, totalt 586 personer i Mellersta Österbotten och 1 345 personer i Södra Österbotten. Andelen barn och ungdomar med utländsk bakgrund håller på att öka klart.

På dessa sidor hittar du information om invandring, integration och mottagande av flyktingar i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Statistiken baserar sig på statistik som producerats av Statistikcentralen.

Sidornas innehåll har producerats av regional koordinator för Österbotten och Södra Österbotten inom projektdelen En bra väg inom projektet Finland - mitt hem.

I projektet Finland - mitt hem, som koordineras av närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland, utvecklas tjänster och processer som stöder invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra väg. Kompetenscentret för integrationsfrämjande som upprätthåller webbplatsen integration.fi deltar i projektdelen En bra väg, som regionaliserar kompetenscentrets verksamhet. Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2017.

Läs mer:

Finland - mitt hem.