Österbottens integrationsprogram

  • Storkyro integrationsprogram 2013–2017
  • Jyta-kommunernas (Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Vetil) integrationsprogram
  • Karleby stads integrationsprogram 2014–2018
  • Malax, Korsnäs, Kaskös,
  • Kristinestads och Närpes integrationsprogram
  • Korsholm kommuns integrationsprogram
  • Jakobstadsregionens (Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo, Kronoby) integrationsprogram 2014-2017
  • Kristinestads integrationsprogram

Läs mer:

Kommunens program för integrationsfrämjande

Integrationsprogrammet Webbhandboken om Mottagande av flyktingar