Invandrare i Satakunta

I slutet av 2016 hade Satakunta totalt 221 740 invånare, varav 6 707 d.v.s. 3,0 % hade ett främmande språk som modersmål. I Satakunta bor ca 1,9 % av alla invånare i Finland som har ett främmande språk som modersmål.

Eftersom en del av invandrarna fått finskt medborgarskap beskriver andelen personer med främmande språk som modersmål antalet invandrare bättre än andelen personer med utländskt medborgarskap.

Invandringen till Satakunta har koncentrerat sig till Björneborg. I slutet av 2016 hade 2 517 av Björneborgs stads 85 059 invånare, d.v.s. 3,0 % av stadens alla invånare, ett främmande språk som modersmål. Relativt sett bodde flest invånare med ett främmande språk som modersmål i Honkajoki, där 127 av kommunens 1 759 invånare, d.v.s. 7,2 %, har ett främmande språk som modersmål. (Källa: Statistikcentralen)