Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av flyktingar

Kommunerna blir mer internationella bl.a. när de tar emot flyktingar. Ett långsiktigt och sektorsövergripande mottagningsarbete som beaktas i kommunens strategier möjliggör ett smidigt mottagande av flyktingar och stödjande av deras integrering. Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt främjar mottagandet av personer som får internationellt skydd genom att bevilja kommunerna ekonomiskt stöd och informera om mottagning och integrering.

Tilläggsstöd till kommuner som tar emot flyktingar kan sökas fr.o.m. 1.1.2018

Kommuner som tar emot flyktingar kan ansöka om tilläggsstöd för mottagandet fr.o.m. den 1 januari 2018. Kommunerna kan ansöka om

  • bonuspeng för nya beslut om kommunplatser eller beslut om att utöka antalet kommunplatser (ansökningstid 1.1.-30.4.2018),
  • tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för flyktingar som kommunerna har tagit emot under 2017 (ansökningstid 1.1.-28.2.2018) samt
  • tilläggsstöd för mottagande av akuta fall (ansökningstid 1.1.-3.12.2018).

Läs mer om tilläggsstöd och ansökan nedan

Bonuspeng

Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen

Tilläggsstöd för mottagande av akuta fall

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Ytterligare upplysningar om projektet ges av projektpersonalen:

Hanna-Maria Hyttinen, projektchef, tfn 029 504 7201, fornamn.efternamn@tem.fi
Anna Laaksonen, projektkoordinator, tfn 029 504 7109, fornamn.efternamn@tem.fi