Sylvia-projektet stöder kommunerna i mottagandet av personer som får internationellt skydd

Målet med arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt är att främja mottagandet av personer som får internationellt skydd i kommunerna. Inom ramen för projektet beviljas kommunerna ekonomiskt stöd för mottagande av flyktingar, och dessutom ges de mera kunskap om mottagande och integrering av flyktingar.

Följande ansökan om tilläggsstöd startar 1.1.2017

I ansökan om tilläggsstöd, som inleds 1.1.2017, kan kommunerna från Sylvia-projektet ansöka om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för personer som får internationellt skydd och som har anlänt till kommunen, bonuspeng för ett beslut om kommunplats och tilläggsstöd för mottagande av akuta fall.

Läs anvisningar för ansökan:

  • Bonuspeng (ansökningstid 1.1.–30.4.2017)
  • Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen(ansökningstid 1.1.–28.2.2017)
  • Tilläggsstöd för mottagande av akuta fall (ansökningstid 1.1.–11.12.2017, preciseras i anvisningen)

Sylvia-projektet genomförs med AMIF-finansiering

Sylvia-projektet medfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektet samordnas av arbets- och näringsministeriets grupp för integration av invandrare, som ansvarar för placeringen i kommunerna av personer som får internationellt skydd.

Ytterligare upplysningar om projektet ges av projektpersonalen:

Katja Vänskä-Rajala, projektchef, Sylvia2-projektet, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 02950 60040
Maria Tiainen, projektkoordinator, Sylvia2-projektet, fornamn.efternamn@tem.fi, tfn 02950 47582