Sylvia-hanke tukee kuntia kansainvälistä suojelua saavien vastaanotossa

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen tavoitteena on edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa kunnissa. Hankkeesta myönnetään kunnille vastaanottoon taloudellista tukea ja lisätään tietoa pakolaisten vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Lisätukien haku käynnissä

Kunnat voivat hakea 1.1.2017 käynnistyvässä lisätukien haussa Sylvia-hankkeesta laskennallisen korvauksen lisäosaa kuntaan vuonna 2016 saapuneista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä, bonusrahaa kuntapaikkapäätöksestä ja lisätukea hätätapausten vastaanottoon.

Hakuohjeet saat lisätukien alasivuilta:

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Lisätietoa hankkeesta hankehenkilöstöltä:

Hankepäällikkö Katja Vänskä-Rajala, puh. 029 50 60040, etunimi.sukunimi@tem.fi
Hankekoordinaattori Maria Tiainen, puh. 029 50 47582, etunimi.sukunimi@tem.fi