Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Pitkäjänteinen ja monialainen vastaanottotyö, joka huomioidaan kunnan strategioissa mahdollistaa sujuvan pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tukemisen. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Sylvia-hankkeen lisätuilla tuetaan vastaanottoa kuntiin – seuraava haku keväällä 2018

Sylvia-hankkeen bonusrahan ja laskennallisen korvauksen lisäosan seuraava rahoitushaku tullaan järjestämään keväällä 2018. Asiasta tiedotetaan tarkemmin syksyn aikana. Vähintään viiden hätätapauksen vastaanottoon sitoutuneet kunnat voivat hakea lisätukea hätätapausten vastaanottoon henkilöiden saavuttua kuntaan 11.12.2017 asti.

Bonusraha
Laskennallisen korvauksen lisäosa
Lisätuki hätätapausten vastaanottoon (hakuaika 1.1.-11.12.2017, tarkennetaan ohjeessa)

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Lisätietoa hankkeesta hankehenkilöstöltä:

Hankepäällikkö Katja Vänskä-Rajala, puh. 02950 60040, etunimi.sukunimi@tem.fi
Hankekoordinaattori Hanna-Maria Hyttinen, puh. 02950 47201, etunimi.sukunimi@tem.fi
Hankesuunnittelija Anna Laaksonen, puh. 02950 47109, etunimi.sukunimi@tem.fi