Sylvia-hanke tukee kuntia pakolaisten vastaanotossa

Kunnat kansainvälistyvät muun muassa pakolaisten vastaanoton myötä. Pitkäjänteinen ja monialainen vastaanottotyö, joka huomioidaan kunnan strategioissa mahdollistaa sujuvan pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tukemisen. Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea ja lisäämällä tietoa vastaanotosta sekä kotoutumisesta.

Sylvia-hankkeen lisätuet pakolaisia vastaanottavien kuntien haettavissa 1.1.2018 alkaen 

Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea 1.1.2018 alkaen lisätukea vastaanottoon. Kuntien haettavana on

  • bonusraha uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä (hakuaika 1.1.-30.4.2018),
  • laskennallisen korvauksen lisäosa vuonna 2017 kuntien vastaanottamista pakolaisista (hakuaika 1.1.-28.2.2018) sekä
  • lisätuki hätätapausten vastaanottoon (hakuaika 1.1.-3.12.2018).

Lue lisää tukimuodoista ja hakemisesta:

Bonusraha
Laskennallisen korvauksen lisäosa
Lisätuki hätätapausten vastaanottoon

Sylvia-hanke toteutetaan AMIF-rahoituksella

Sylvia-hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke toimii työ- ja elinkeinoministeriön Maahanmuuttajien kotouttaminen -ryhmässä, joka vastaa kansainvälistä suojelua saavien kuntiin sijoittamisesta.

Lisätietoa hankkeesta hankehenkilöstöltä:

Hankepäällikkö Hanna-Maria Hyttinen, puh. 02950 47203, etunimi.sukunimi@tem.fi
Hankekoordinaattori Anna Laaksonen, puh. 02950 47019, etunimi.sukunimi@tem.fi