Maahanmuuttajat Uudellamaalla

Vieraskielinen väestö Suomessa keskittyy vahvasti Uudellemaalle, ja siellä erityisesti kolmeen suurimpaan kaupunkiin: Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Uudenmaan alueella asuu noin 55% koko Suomen vieraskielisestä väestöstä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät ovat venäläiset, virolaiset ja somalialaiset.

Maahanmuutto näyttäytyy Uudenmaan kunnissa hyvin eritasoisena. Osassa Uudenmaan kuntia maahanmuutto- ja kotouttamistyötä on tehty jo pitkään; kun taas osaan kunnista vieraskielistä väestöä on muuttanut vasta viime vuosina.

Vuonna 2014 Uudellamaalla asui noin 117 000 ulkomaan kansalaista. Vieraskielistä väestöä oli yli 171 000, mikä on noin 10,6 % maakunnan koko väestöstä. Eniten vieraskielisiä asui Vantaalla (14,4 % asukkaista), Helsingissä (13,5% asukkaista) ja Espoossa (13,3% asukkaista) ja vähiten Pukkilassa (1,7 % asukkaista). Uudellamaalla puhutaan yli 150 eri kieltä.

Maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa koko väestöstä siten, että suhteellisesti maahanmuuttajia on eniten työikäisissä 25–44-vuotiaissa ja vähiten eläkeikäisissä (yli 65-vuotiaissa).