Maahanmuuttajat Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa asui vuoden 2016 lopussa yhteensä 475 543 asukasta, joista 30 603 eli 6,4 % oli vieraskielisiä. Varsinais-Suomessa asuu noin 8,6 % kaikista Suomen vieraskielisistä. Koska osa maahanmuuttajista on saanut Suomen kansalaisuuden, vieraskielisten osuus kuvaa maahanmuuttajien määrää paremmin kuin ulkomaan kansalaisuus.

Varsinais-Suomessa maahanmuutto on keskittynyt Turkuun ja Turun seudulle sekä Saloon. Vuoden 2016 lopussa Turun kaupungin 187 607 asukkaasta vieraskielisiä oli 19 877 eli 10,6 % kaikista Turun asukkaista. Salossa oli kaikkiaan 53 546 asukasta, joista 3 168 eli 5,9 % vieraskielisiä. (Lähde: Tilastokeskus.)