Aiempi kokemus maahan muuttaneista työntekijöinä innostaa usein rekrytoimaan maahan muuttaneen uudelleen

18.5.2020 11.48
Uutinen

Maahan muuttaneita aiemmin työllistäneet yritykset ovat alttiimpia palkkaamaan maahan muuttaneen kuin yritykset, joilla ei ole aiempaa kokemusta maahan muuttaneista työntekijöinä. Kotona Suomessa -hanke selvitti valtakunnallisesti työnantajien näkemyksiä maahan muuttaneiden rekrytoimisesta ratkaisuna kohtaanto-ongelmaan.

Tutkimuksen mukaan yritykset palkkaavat ennemmin kantasuomalaisen työttömän työnhakijan kuin maahan muuttaneen. Kun yrityksellä on aiempaa kokemusta maahan muuttaneen työllistämisestä, yritys on kuitenkin alttiimpi palkkaamaan työttömänä olevan maahan muuttaneen verrattuna yrityksiin, joilla ei ole aiempaa kokemusta maahan muuttaneista työntekijöinä.

Tutkimuksen mukaan noin kolmanneksella yrityksistä on taustalla ajatus siitä, että maahan muuttaneella on vaikeuksia sopeutua suomalaiseen työelämään. Kokemus maahan muuttaneista työntekijöinä muuttaa ajattelutapaa. Lisäksi noin puolessa yrityksistä koettiin, että lähtömaalla on vaikutusta siihen, miten maahan muuttanut pärjää työssä. Mieluiten työntekijöitä palkattiin lähialueilta, kuten EU-maista, erityisesti Virosta ja Pohjoismaista.

Rekrytoijat pitävät suomen kielen taitoa erittäin tärkeänä

Lähes puolet rekrytoinnista vastaavista henkilöistä oli sitä mieltä, että maahanmuuttajan suomen kielen taidon pitäisi olla lähes äidinkielen tasolla, jotta tämä pärjäisi työssä. Kielitaitovaatimuksesta joustettiin niissä yrityksissä, joilla oli kokemusta maahan muuttaneista työntekijöinä.

Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta yrityksestä pitää työaikana toteutettavaa kielikoulutusta toteutuskelpoisena. Kolmannes yrityksistä oli myös valmis osallistumaan koulutuksen kustannuksiin tai maksamaan ne kokonaan.

Taloustutkimus Oy haastatteli tutkimusta varten 1 009 niin sanotuilla työvoimapula-aloilla eli rakennus-, teollisuus-, kaupan-, palvelu- ja sotealalla toimivien yritysten rekrytoinneista vastaavaa henkilöä. Haastattelut tehtiin puhelimitse tammi–maaliskuussa 2020 ennen koronakriisin alkamista Suomessa.

Tutkimuksen teetti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Kotona Suomessa -hanke (ESR)

Lue lisää:

Selvitys maahanmuuttajien rekrytoimisesta -tutkimusraportti 

Päivitys 2.6.2020: korjattu linkki selvityksen päivityksen jälkeen.