ESR-hankehaku käynnistyi

24.4.2020 16.42
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti keskiviikkona 22.4. Euroopan sosiaalirahaston hankehaun, joka jatkuu 15.6.2020 asti. Haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta covid19-kriisin aikana ja sen päätyttyä.

Hankkeita tai hankekokonaisuuksia etsitään kolmeen toimenpidekokonaisuuteen, joita ovat:

Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen
Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki
Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen.

Työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta koskeva haku avataan viikolla 18.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 23.4.2020: Sosiaali- ja terveysministeriön ESR-hankehaku avautuu