ETK: Maahanmuuton lisääminen vahvistaisi eläketurvan rahoitusta

29.11.2019 12.53
Uutinen

Eläketurvakeskuksen mukaan maahanmuuton lisääminen helpottaisi eläkemaksujen korotuspainetta. Vaikutuksen suuruus riippuu eri maahanmuuttajaryhmien työllistymisestä.

Eläketurvakeskus (ETK) arvioi nettomaahanmuuton vaikutuksia työeläkejärjestelmän kestävyyteen skenaariolaskelmilla. Peruslaskelman lähtökohtana on Tilastokeskuksen väestöennuste vuodelta 2018. Näiden pohjalta ETK arvioi, että työeläkemaksuja joudutaan nostamaan. Nettomaahanmuuton kasvu helpottaa nostopainetta. Samoin maahanmuuton väheneminen heikentäisi eläketurvan rahoitusta.

Havainnollistavia skenaarioita varten maahanmuuttajat jaettiin syntymämaan perusteella kolmeen ryhmään toteutuneiden työllisyysasteiden perusteella.

Lue lisää:

Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyyteen. Eläketurvakeskuksen raportteja 9/2019

ETK:n tiedote 26.11.2019: Maahanmuuton lisääminen vahvistaisi eläketurvan rahoitusta