Hyppää sisältöön

Euroopan komission integraation ja inklusiivisuuden toimintasuunnitelma on julkaistu

1.12.2020 8.12
Uutinen

Euroopan komission asettama toimintasuunnitelma vuosille 2021-2027 painottaa maahanmuuttaneiden inkluusiota eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Toimintasuunnitelman taustalla on ajatus kaksisuuntaisesta kotoutumisesta, jossa sekä kotoutujalla että vastaanottavalla yhteiskunnalla on vastuu kotoutumisen onnistumisesta.

Toimintasuunnitelmassa huomioidaan koulutus, työllistyminen, asuminen ja terveys maahanmuuttaneille kohdistettuina ja yksilön tarpeisiin räätälöityinä kokonaisuuksina. Toimintasuunnitelma on jatkoa vuoden 2016 toimintasuunnitelmalle.

Euroopan unionissa vastuu kotoutumisesta on pääasiassa kansallisella tasolla, mutta EU tukee kotoutumisetoimia esimerkiksi rahoituksen ja verkostojen kautta.

Lisätietoja:

European Comission 24.11.2020 Inclusion for all: Comission presents Action Plan on Integration an Inclusion 2021-2027