Euroopan muuttoliikeverkosto on julkaissut tutkimuksen kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuutosta

28.11.2019 11.06
Uutinen

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN Finland) julkaisussa Kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuuton väylät EU:ssa tarkastellaan sitä, miten startup-yrittäjät ja kansainväliset osaajat on huomioitu Suomen maahanmuuttopolitiikassa. Lisäksi tutkimus tarkastelee, millä tavoin Suomen hallitus kilpailee kolmansista maista tulevista startup-yrittäjistä ja kansainvälisistä osaajista.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti vuonna 2018 käyttöön otettua startup-yrittäjien oleskelulupaa ja sekä Talent Boost -toimenpideohjelman vaikutuksia. Lisäksi esillä on paikallisten toimijoiden toiminta startup-yrittäjyyden tukemiseksi. Tutkimuksen mukaan aiheesta on vielä vaikea tehdä kattavia johtopäätöksiä tai suosituksia, koska oleskeluluvista ei ole vielä saatavilla vertailukelpoista tilastotietoa.

Lue lisää:

Kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuuton väylät EU:ssa (pdf)