Hyppää sisältöön

Hae TEM:n järjestöavustusta 26.11.2019 mennessä

22.10.2019 9.00
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2020 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. Vuoden 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä. Haku on avoinna 22.10.–26.11.2019.

Haussa etsitään hankkeita, joiden avulla tuetaan toimintaa ja toimenpiteitä maahanmuuttajanaisten ja -miesten, tyttöjen ja poikien tasa-arvon ja osallisuuden lisäämiseksi, yksilön itsemääräämisoikeuden edistämiseksi sekä seksuaalikasvatuksen toteutukseen. Avustuksilla rahoitetaan toimintaa, joka edistää jokaisen yksilön mahdollisuutta positiiviseen kasvuun ja kehitykseen sukupuolesta, iästä tai perhetilanteesta riippumatta. Positiivinen kasvu ja kehitys ovat mahdollisia ympäristössä, jossa yksilö on vapaa pelosta ja painostuksesta, ja hänellä on ikäspesifiä tietoa ja ymmärrystä muun muassa seksuaaliterveydestä ja haitallisten perinteiden negatiivisista vaikutuksista.

Hakijoina voivat olla järjestöt (ml. uskonnolliset yhteisöt), joilla on aiempaa kokemusta perheiden kotoutumista tukevasta työstä sekä tasa-arvoon, seksuaaliterveyteen ja haitallisten perinteiden ehkäisemiseen liittyvästä työstä.

Hakuohjeet julkaistaan kotouttaminen.fi-verkkopalvelussa

Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Hankehaku käynnistyy tiistaina 22.10.2019 ja päättyy tiistaina 26.11.2019.

Hankerahoitusta haetaan täyttämällä hakulomake sekä vaaditut liitteet. Hakemukset toimitetaan 26.11.2019 klo 16 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon joko sähköisenä tai paperiversiona. Tieto rahoituspäätöksistä annetaan mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Tutustu tarkempiin hakuohjeisiin ja -lomakkeisiin sekä viime vuonna avustusta saaneisiin hankkeisiin kotouttaminen.fi:ssä järjestöavustuksen sivulla: kotouttaminen.fi/jarjestoavustus.

Lisätietoja:

Järjestöavustushaun 2020 hakuohjeet ja -lomakkeet
Vuonna 2019 rahoitusta saaneet hankkeet

Erityisasiantuntija Varpu Taarna[email protected]