Hyppää sisältöön

Hallitus kommentoi Euroopan komission esityksiä turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta

13.11.2020 14.08
Uutinen

Valtioneuvosto ilmaisi torstaina 12.11.2020 kantansa Euroopan komission syyskuussa antamaan tiedonantoon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Komission tiedonanto sisältää viisi säädösehdotusta, jotka tähtäävät yhtenäisen turvapaikkajärjestelmän luomiseen Euroopan unionissa. Suomen hallituksen kannanotossa lähtökohtana on turvata perus- ja ihmisoikeuksien ja erityisesti lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien toteutuminen.

Ulkorajavalvonnan vahvistamiseksi komissio on esittänyt Schengen-alueelle saapuneiden henkilöiden seulontamenettelyä. Seulonnassa saapujan henkilöllisyyden tarkistamisen ja rekisteröinnin jälkeen varmistettaisiin, ettei henkilö muodosta uhkaa sisäiselle turvallisuudelle. Seulontamenettelyn jälkeen turvapaikanhakijat jatkaisivat turvapaikkaprosessiin. Valtioneuvosto tukee pyrkimystä yhtenäisen seulontamenettelyyn edellyttäen, että prosesseissa turvataan maahan saapuneiden perusoikeudet sekä yksityisyydensuojan säilyminen.

Komission tavoitteena on myös nopeuttaa turvapaikkahakemusten käsittelyä. Komission esityksessä osa turvapaikkahakemuksista käsiteltäisiin nopeutetusti jo rajalla. Turvapaikkahakemus käsiteltäisiin rajamenettelyssä silloin, kun turvapaikanhakija tulee alkuperämaasta, jonka kansalaisten turvapaikkapäätösten hyväksymisprosentti on alhainen. Valtioneuvoston mukaan rajamenettelyn oikeudelliset edellytykset vaativat lisäselvitystä ja jokaisen turvapaikkahakemuksen yksilöllinen käsittely on turvattava.

Muuttoliikkeen hallintaan komissio esittää yhteisvastuujärjestelmää tasaamaan vastuuta turvapaikanhakijoista. Esityksen mukaan jatkossakin yksi valtio vastaisi turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Lisäksi luotaisiin yhteisvastuujärjestelmä, jossa tasataan vastuuta tasattaisiin painetilanteissa muillekin kuin ulkorajavaltioille. Komissio esittää myös kriisimekanismia, jossa yhteisvastuutoimet käynnistettäisiin tarvittaessa nopeutetusti. Valtioneuvosto pitää tärkeänä saada aikaan kaikkia jäsenvaltioita sitova yhteisvastuujärjestelmä. Valtioneuvoston mukaan jäsenvaltioiden on voitava ennalta määritellä, millaisiin yhteisvastuutoimiin ne ovat valmiita sitoutumaan. 

Komissio esittää myös Eurodac-järjestelmän kehittämistä. Jatkossa järjestelmä tukisi EU:n yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa antamalla kattavaa tilannekuvaa muuttoliikkeestä. Valtioneuvosto pitää tietojärjestelmän kehittämistä tärkeänä.

Lisätietoja:

Tietoa valtioneuvoston kannasta Euroopan komission tiedonantoon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta sisäministeriön tiedotteessa 12.11.2020