Hyppää sisältöön

Hallitus linjasi seuraavan rakennerahastokauden toimenpiteitä

28.11.2019 16.57
Uutinen

Hallitus on päättänyt Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan Suomen toimenpideohjelman 2021–2027 painopisteistä ja valtakunnallisen toiminnan rahoitusosuudesta. Lisäksi linjattiin ohjelmien lukumäärä. Ohjelman strategisia painopisteitä ovat muun muassa työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän kehittäminen ja haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen.

Ahvenanmaata lukuun ottamatta uudelle rakennerahastokaudelle tulee yksi ohjelma, jonka kautta Suomessa toteutetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

Valtakunnallisesti ohjattuun toimintaan varataan EAKR:n kokonaisrahoituksesta enintään kahdeksan prosenttia ja ESR:stä enintään 20 prosenttia. Alueellista toimintaa ohjaavat maakuntien yhteistyöryhmät. Ohjelman hankepäätökset tehdään pääosin maakuntien liitoissa ja ELY-keskuksissa.

Lue lisää:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 28.11.2019: Hallitus on linjannut seuraavan rakennerahastokauden Suomen toimenpiteitä