Kotona Suomessa -hanke esitteli kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen

29.11.2019 12.14
Uutinen

Useat TE-toimiston palveluista on suunnattu uusille kotoutuja-asiakkaille. Vaikka pidempään Suomessa asuneelta henkilöltä puuttuisi perustyöllistymisvalmiudet, hänelle ei välttämättä löydy sopivaa koulutusta tai palvelua. Pitkittyneen työttömyyden taustalla oleviin syihin päästään parhaiten käsiksi henkilökohtaisella ja pitkäjänteisellä ohjaustyöllä. Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta raportista Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen.

Raportissa tarkasteltujen hankkeiden asiakkaiden työllistymisvalmiudet ovat puutteellisia sen vuoksi, että he ovat olleet pitkään poissa työmarkkinoilta tai eivät ole lainkaan osallistuneet kotoutumiskoulutukseen tai muihin kotoutumispalveluihin esimerkiksi perhevapaiden tai terveydellisten syiden vuoksi. Raportissa esitetään kehittämisehdotuksia pidempään työttömänä olleiden maahanmuuttajien palveluiden järjestämiseksi. Lisäksi siihen on koottu myös neljästä pilottihankkeesta tehdyt kustannus-hyötyanalyysit.

Kustannus-hyötyanalyysien avulla on pystytty osoittamaan työllistymisestä aiheutuvia välittömiä yhteiskunnallisia säästöjä Oulussa, Raahessa, Vantaalla ja Jyväskylässä. On myös laskettu, että varsin pienen asiakasmäärän työllistyminen riittäisi kattamaan hankkeiden kaltaisen toiminnan vakinaiset kulut. Keskeinen tekijä työllistymistulosten takana on henkilökohtainen ohjaustyö sekä pitkäjänteinen tuki työnhakijoille ja työnantajille. Hankkeet ovat tavoittaneet ja pystyneet auttamaan eteenpäin sellaisia henkilöitä, jotka ilman hanketta eivät todennäköisesti olisi päässeet eteenpäin.

Raportin Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen ovat koostaneet valtakunnallinen Kotona Suomessa -hanke yhteistyössä seitsemän pilottihankkeen kanssa.

Kotona Suomessa -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama, Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima valtakunnallinen kehittämishanke.

Lue lisää:

Raportti Mahdollisuuksia, toivoa ja luottamusta – kustannuksia säästäviä ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymiseen