Hyppää sisältöön

Översikt över integration 2019: Integration är en flerdimensionell helhet

21.1.2020 10.00
Nyhet

Sysselsättning är inte i sig ett tecken på lyckad integration och det finns inte bara en enskild mätare för integration, konstateras i arbets- och näringsministeriets översikt över integration som gavs ut den 21 januari 2020.

– Integration är en flerdimensionell helhet som bygger på flera olika faktorer och den påverkas av både det mottagande samhället och invandrarna själva. Arbetslivets mottaglighet inverkar på invandrarnas möjligheter till sysselsättning, sysselsättningen påverkar för sin del bland annat invandrarnas möjligheter att delta i samhällets verksamhet och social välfärd är en del av en god integration, konstaterar arbets- och näringsministeriets migrationsdirektör Sonja Hämäläinen.

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare ger ut en översikt över integrationen vart fjärde år. Översikten är en del av uppföljningssystemet för integration. Uppföljningssystemet och översikten för 2019 har indelats i följande teman: sysselsättning, utbildning, välfärd, deltagande och dubbelriktad integration. Översikten 2019 består av infografik som presenterar indikatorerna och själva forskningspublikationen. Samtidigt öppnas en databas för integrationsindikatorer.

Ytterligare information:

Läs arbets- och näringsministeriets hela pressmeddelande 21 januari 2020: En lyckad integration av invandrare har en positiv inverkan på ekonomin

Översikt över integration 2019: Forskningsartiklar om integration (endast på finska)

Översikt över integration 2019: Indikatorer för integration (endast på finska)

Databas för integrationsindikatorer