Hyppää sisältöön

Kotoutumisen selonteon yhteiskehittäminen jatkuu

16.9.2020 16.10
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa syksyn aikana mahdollisuuksia osallistua kotoutumisen selonteon valmisteluun. Ensimmäinen kuulemistilaisuus järjestöjen roolista kotoutumista edistävässä työssä järjestettiin perjantaina 11.9. ja tutkijoille suunnattu tilaisuus maanantaina 14.9. Kuulemistilaisuudet ovat osa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeita käsittelevän selonteon osallistavaa valmistelua.

Alkuvuodesta järjestettiin kaksi selontekoa koskevaa työpajaa, joihin osallistui muun muassa oppilaitosten, kuntien ja viranomaisten edustajia.

- Keväällä 2020 järjestettyjen työpajojen lisäksi olemme käyneet selonteon valmistelusta aktiivisesti keskusteluita eri tahojen, kuten kuntien, ELY-keskusten ja järjestöjen edustajien kanssa. Vaikka ei olisikaan mahtunut mukaan jo järjestettyihin kuulemistilaisuuksiin, tulee vielä muita mahdollisuuksia osallistua valmisteluun syksyn edetessä, kertoo neuvotteleva virkamies Sari Haavisto työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ensimmäisessä tilaisuudessa käsiteltiin järjestöjen roolia kotoutumistyössä

Perjantaina 11.9.2020 järjestettiin kuulemistilaisuus, joka oli suunnattu järjestöjen edustajille. Tilaisuudessa keskusteltiin järjestöjen roolin lisäämisestä kotoutumista edistävässä työssä sekä monialaisen yhteistyön kehittämisestä. Tilaisuuteen osallistui noin 50 kotoutumisen parissa toimivaa järjestöä. Osallistujat voivat antaa kirjallista palautetta ja kommentteja tilaisuudessa keskustellusta 21.9. asti, minkä jälkeen palautteesta sekä tilaisuuden keskustelujen sisällöistä julkaistaan kooste kotouttaminen.fi-sivustolla.

Tutkijakeskustelussa maanantaina 14.9.2020 keskusteltiin erityisesti maahanmuuttajien työmarkkina-asemasta ja työllisyys- ja koulutuspoluista, terveydestä ja hyvinvoinnista, perheiden kotoutumisesta sekä osallisuudesta ja hyvistä väestösuhteista.

Myöhemmin järjestettävistä mahdollisuuksista osallistua valmisteluun viestitään sidos- ja kohderyhmille erikseen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotouttamistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista eduskunnalle helmikuussa 2021. Selontekoa on valmisteltu yhteiskehittämisenä keskeisten sidosryhmien kanssa.

Lue lisää:

Selonteon valmistelu