Lausuntokierroksella: Hallitus esittää muutosta ilman huoltajaa tulleen jälkihuollon tuen yläikärajaan

14.4.2020 12.58
Uutinen

Hallitus esittää muutosta kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin. Muutosesityksen mukaan alaikäisenä turvapaikanhakijana ilman huoltajaa Suomeen tullut nuori voi saada lastensuojelun jälkihuoltoon rinnasteista tukea nykyisen 21 vuoden yläikärajan sijaan siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta.

Laissa kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) säädetään niistä palveluista, joita oleskeluluvan saaneille ilman huoltajaa tulleille alaikäisille tarjotaan. Tällä hetkellä nuorille voidaan järjestää lastensuojelun jälkihuoltoa vastaavaa tukea, kunnes he täyttävät 21 vuotta.

Lakimuutosta perustellaan vastaavalla lastensuojelun jälkihuollon yläikärajan korotuksella. Jälkihuollon asiakkaiden on havaittu tarvitsevan tukea myös sen jälkeen, kun he täyttävät 21 vuotta.

Esitys on lausuntokierroksella 9.–29.4.2020.

Lue lisää:

Lue tem.fi:ssä koko uutinen 9.4.2020 Hallituksen esitys lausuntokierrokselle: muutos lakiin kotoutumisen edistämisestä

Lausuntopyyntö: jälkihuoltoikärajan nosto