Hyppää sisältöön

Maahan muuttaneet ovat tyytyväisiä saamiinsa kotoutumispalveluihin

9.7.2020 15.16

Kotoutujien kokemukset heille TE-toimistossa laaditusta kotoutumissuunnitelmasta ovat hyvin positiivisia. Tämä käy ilmi Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) julkaisemasta selvityksestä ”Kaikki toimi kohdallani”. Kotoutumissuunnitelmien tekemisessä erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat TE-toimiston virkailijan ystävällisyyteen, siihen että virkailija kuunteli ja ymmärsi tilanteen sekä siihen, että kotoutumissuunnitelma sisälsi oikeat asiat. Selvityksen mukaan matalammin koulutetut henkilöt kokivat kotoutumissuunnitelman hieman positiivisemmaksi kuin koulutetummat vastaajat.

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa maahanmuuttajien näkemyksiä heidän saamistaan alkuvaiheen kotoutumispalveluista. Näitä palveluja ovat kotoutumiskoulutus, ohjaus- ja neuvontapalvelut, TE-toimistossa tehtävä alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma sekä Suomea koskeva yleistieto.

Selvitys perustuu työvoimakoulutuksena järjestetyn kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa oleville maahanmuuttajille tehtyyn monikieliseen sähköiseen kyselyyn, johon vastasi 896 henkilöä eri puolilta maata.

Vastaajista 72 % on saanut mielestään riittävän kielitaidon ja ymmärryksen Suomesta

Vastaajat kokivat kotoutumiskoulutuksen olleen pääasiassa hyödyllistä. Naiset kokivat kotoutumiskoulutuksen hieman positiivisempana kuin miehet.

Taustamaan mukaan tarkasteltuna Aasiasta, Afrikasta sekä Latinalaisesta Amerikasta ja entisen Jugoslavian maista tulleet vastaajat näkivät kotoutumiskoulutuksen kaikkein positiivisimmin.

Lisäksi matalammin koulutetut vastaajat, paremmin suomea tai ruotsia puhuvat vastaajat ja ne, joilla on vähintään yksi ystävä, arvioivat kotoutumiskoulutusta positiivisemmin.

Selvityksen keskeisenä kaikkia kotoutumispalveluita koskevana havaintona on, että nämä palvelut koetaan hyödyllisiksi. Vastaajista 72 % oli mielestään saanut kotoutumispalveluista riittävän kielitaidon ja ymmärryksen Suomessa toimimisesta, jotta osaisi esimerkiksi hakea töitä.

Vastaajat viihtyivät hyvin Suomessa

Selvityksessä tarkastellaan myös laajemmin kotoutumisen edistymistä, kotoutujien viihtymistä ja osallisuuden kokemista osana suomalaista yhteiskuntaa.

Kyselyn vastaajat viihtyivät hyvin Suomessa ja kokivat, että Suomi voisi olla heidän uusi kotimaansa. 95 prosenttia vastaajista viihtyi Suomessa erittäin hyvin tai jokseenkin hyvin. Vastaavasti vastaajista 87 prosenttia koki, että Suomi voisi olla heidän uusi kotimaansa. Maaryhmien, koulutustaustan tai muiden taustamuuttujien välillä oli vain hyvin vähän eroja vastausten jakautumisessa näiden kysymysten osalta.

Kotona Suomessa hanketta (ESR) hallinnoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  Kaikki toimi kohdallani -selvityksen toteutti Owal Group Oy.

Lisätietoja:

Kaikki toimi kohdallani -selvitys

Jeremias Kortelainen, Senior Consultant, Owal Group Oy, [email protected], p. 040 758 5893

Ilona Korhonen, projektipäällikkö, Kotona Suomessa -hanke, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 020 972