Hyppää sisältöön

OECD:n vuosittainen julkaisu kansainvälisen muuttoliikkeen näkymistä on julkaistu

21.10.2020 10.55
Uutinen

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuosittainen julkaisu International Migration Outlook 2020 käsittelee muuttoliikettä tilastojen kautta. Julkaisun mukaan muuttoliike pysyi vuosina 2018-2019 tasaisena ja maahanmuuttaneiden työttömyys laski Euroopan unionissa alle 10 prosentin. Vuonna 2020 koronaviruksen vaikutuksen vuoksi muuttoliike on vähentynyt huomattavasti ja maahanmuuttaneiden työttömyys on lähtenyt nousuun. Uusien viisumien ja oleskelulupien määrä laski arviolta 46 % alkuvuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.

Aiempina vuosina alkanut hallinnollisten prosessien kehittäminen nopeutui pandemian vuoksi. Uudelleenjärjestelyiden, digitalisoimisen ja prosessien yksinkertaistamisen avulla useat OECD:n jäsenvaltiot pyrkivät jouhevoittamaan maahanmuuttoa ja siihen liittyviä toimia. Maahanmuuttaneiden työllistymisessä on eroja OECD-maiden välillä, huomattavia eroja on esimerkiksi eniten työllistävissä sektoreissa. Maahanmuuttaneet työskentelevät useimmin palvelualoilla. Lisäksi maahanmuuttajaryhmien välillä on huomattavia eroja työllistymisessä, riippuen sukupuolesta ja lähtömaasta. Koronapandemia on vaikuttanut jo vuoden 2020 alussa muuttoliikkeen ja maahanmuuttajien työllistymiseen negatiivisesti. OECD:n arvion mukaan maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikalla on huomattavia vaikutuksia taloudelliseen palautumiseen pandemiasta.

Lisätietoja:

Lue OECD:n tiedote 19.10.2020 COVID-19 crisis puts migration and progress on integration at risk

OECD International Migration Outlook 2020