OECD: Suomen täytyy kiinnittää huomiota erityisesti naisten ja lasten kotouttamiseen

5.9.2018 21.17
Uutinen

OECD:n 5.9.2018 julkaisema raportti käsittelee maahanmuuttoa, kotoutumista ja kotouttamista Suomessa. Suomen toiveesta tehty selvitys tarkastelee kotouttamista erityisesti työllisyysnäkökulmasta ja sisältää myös vertailutietoa muista OECD-maista. Selvityksen mukaan Suomessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten kotoutumiseen. Ministeri Lindströmin mukaan Suomi kehittää kotouttamista kunnianhimoisesti.

OECD:n arvion mukaan Suomessa tehty kotouttamisen kehittämistyö on ollut kuitenkin oikeansuuntaista. Selvitys tuo esiin mm. vuodesta 2015 alkaen kehitetyt innovatiiviset tavat edistää kotoutumista, kuten kotouttamisen SIB-hankkeen (Social Impact Bond) sekä Suomen panostuksen maahanmuuttajien kielikoulutukseen.

Työministeri Lindstömin mukaan Suomi on vuoden 2015 jälkeen toteuttanut lukuisan määrän toimia maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämiseksi. Lindstöm kirjoittaa aiheesta tem.fi-sivuston TEMatiikkaa-blogissa.

TEM ja OECD järjestivät selvityksestä tiedotustilaisuuden ja seminaarin

Työ- ja elinkeinoministeriö ja OECD järjestivät selvityksestä tiedotustilaisuuden, jossa OECD:n apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi esitteli raportin. Työministeri Jari Lindström kommentoi selvitystä ja kertoi viime vuosina tehdyistä kotouttamistoimista.

Tiedotustilaisuutta seurasi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestämä seminaari, joka oli omistettu osaamiskeskuksen kehittämispäällikkönä toimineen Annika Forsanderin muistolle. Tilaisuudessa Kiviniemen lisäksi selvitystä esitteli ekonomisti Emile Farchy OECD:stä.

Lue lisää:

Working together – Skills and labour market integration of immigrants and their children -arviointi (oecd.org) (englanniksi)

OECD:n tiedote 5.9.2018: Finland must focus on integrating migrant women and their children to boost their contribution to the economy and society (oecd.org) (englanniksi)

OECD-tiedotustilaisuuden 5.9.2018 tallenne (valtioneuvosto.fi)

Ministeri Lindströmin Suomi kehittää kotouttamista kunnianhimoisesti -kirjoitus TEMatiikkaa-blogissa (tem.fi)

TEM-uutinen: Ministeri Lindström: Suomi kehittää kotouttamista kunnianhimoisesti (tem.fi)

Ministeri Lindströmin esitysaineisto tiedotustilaisuudessa (slideshare)

Kotouttamisen SIB-hanke (tem.fi)